Quality College Suriname gaat samenwerken met Vereniging van Sociale Werkers

Het opleidingsinstituut Quality College Suriname (QCS) heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Vereniging van Sociale Werkers in Suriname (VSWS).

De overeenkomst werd getekend door QCS-voorzitter O. Jabini en de voorzitter van VSWS mevr. N Burleson. Beide leidinggevenden zijn de mening toegedaan en zijn zich ervan bewust dat in het land meer profesionele begeleiding en ondersteuning nodig is.

Zij spreken de hoop uit, dat vanuit de overheid sociaal werkers oftewel maatschappelijk werkers de nodige plek krijgen, omdat het bekend is dat er velen rondlopen met sociaal-maatschappelijke problemen en die personen hebben begeleiding nodig.

In de samenwerkingsovereenkomst is onder anderen opgenomen:

  • De uitwisseling van studenten voor stage in binnen- en buitenland
  • Gezamelijke onderzoeksactiviteiten op het gebied van kwaliteitsbevordering in het beroep
    – Het laten registreren van de maatschappelijk werker die QCS aflevert, bij de VSWS.
  • Gezamelijk projecten uitvoeren ten behoeve van de beroepsgroepen, maatschappelijk werk.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: