NPS: Waardering voor bijdrage inheemsen en Javanen

In onderstaande verklaring van voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname (NPS) laat de partij weten, dat de bijdrage van inheemsen en Javanen aan de verrijking van de Surinaamse cultuur en de ontwikkeling van het land door de ‘groene formatie’ wordt gewaardeerd. 

“Hun cultuur, die niet slechts tot uitdrukking wordt gebracht middels klederdracht en culinaire hoogstandjes, omvat ook de bijzondere waarden en normen en de duidelijke uiting van samenleven. Daarnaast moet vanuit het regeringsbeleid uitputtend verder richting en uitvoering worden gegeven aan onder andere de economische ontwikkeling van deze etnische groepen.

Wanneer op 9 augustus de Dag van de Inheemsen wordt herdacht en tegelijk ook 131 jaar de Dag van de Javaanse immigratie, wordt de aanwezigheid van deze bevolkingsgroepen in de Surinaamse samenleving en hun rol daarbij extra benadrukt. De Verenigde Naties heeft 9 augustus uitgeroepen als Internationale Dag der Inheemsen, terwijl op die datum in 1890 de eerste Javanen voet aan wal zetten in Suriname.

De NPS erkent de belangrijke bijdrage van de Javanen en inheemsen aan de ontwikkeling van ons land. De partij beseft ook dat zij die bijdrage moet leveren om de jarenlange strijd van inheemsen voor bestaanszekerheid van hun woongebieden, binnen deze regeertermijn te garanderen. Dit als één van de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling.
Er zal ook een sterke focus worden gelegd op de onderwijs- en gezondheidssector binnen inheemse gemeenschappen. Door gezamenlijke inzet en participatie binnen die sectoren zullen wij in staat zijn om de uitdagingen die op ons afkomen, waaronder het onder controle krijgen van de Covid-19 pandemie, aan te gaan.

De herdenking en viering van deze dag door zowel inheemsem als Javanen brengt goed tot uitdrukking hoe wij in eenheid samen en ook met andere etnische groepen moeten werken aan de ontwikkeling en vooruitgang van het land en zijn bevolking. 

De NPS feliciteert de samenleving met deze dag en wenst in het bijzonder de Javaanse en Inheemse landgenoten een mooie dag toe.”

error: Kopiëren mag niet!