Gevaarlijk gedrag schietende leden Beveiligings- en Bijstandsdienst – BBS’ers vuren in de lucht

Minister Amoksi: ‘Het ministerie van Justitie en Politie accepteert dit gedrag niet’

Leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) hebben zaterdag bij de begrafenis van een collega in Wageningen in de lucht geschoten met pistolen. Geschoten werd waarschijnlijk met scherpe patronen.

Beelden van de schietende BBS’ers zijn op social media verschenen met vele afkeurende commentaren. Het in de lucht schieten met scherpe munitie is verboden. 

De vurende BBS’ers hebben zeer grote, onacceptabele, risico’s genomen door met hun pistolen in het openbaar in de lucht te schieten. Om hen heen liepen mensen die geraakt hadden kunnen worden

Een van de vele personen die op social media heeft gereageerd schrijft: ‘Gevaarlijk trouwens, anything that goes up must come down! Zo ook de projectielen! Ze moeten gewoon gestraft worden, want dit kan gewoon niet.’ Ook vraagt iemand zich af of de schutters niet moeten verantwoorden waar hun kogels zijn gebleven.

Inmiddels heeft zondagmiddag de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, onderstaande verklaring uitgegeven:

‘Het Ministerie van Justitie en Politie zal het wangedrag van enkele leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS),  tijdens een uitvaart niet accepteren. Er worden sinds zaterdag 7 augustus videobeelden via social media verspreid waarin te zien is hoe enkele leden van de BBS schoten lossen met hun dienstwapens.

Het Ministerie van Justitie en Politie komt na rapportage van het Waarnemend Hoofd van de BBS, Iwan Terborg, en na beelden van sociale media te hebben bekeken, tot de volgende conclusie:

Dat er op zaterdag 7 augustus 2021 een uitvaart is geweest van een overleden lid van de BBS. Dat er tijdens de uitvaart door meerdere leden van de BBS schoten zijn gelost met het dienstwapen, buiten de normale procedures en  gebruikelijke eerbewijzen zoals vastgelegd in dienstorders. De schoten zijn ongecontroleerd, onverantwoord, zonder opdracht, en buiten alle protocollen, dienstvoorschriften en commando’s gelost. 

Daarbij is er geen rekening gehouden met de veiligheid van omstanders. Deze leden  hebben zich op een dusdanige manier gedragen dat vastgesteld kan worden dat hier sprake is van indisciplinair handelen, ontoelaatbaar handelen en gevaarlijk handelen. Zij hebben  op negatieve wijze een dienstonderdeel van het Ministerie van Justitie en Politie uitgedragen dat in belangrijke mate moet bijdragen aan handhaving en rechtsbescherming.

Het signaal dat deze leden hebben gegeven naar de gemeenschap levert een ernstige deuk op in het vertrouwen dat zou moeten uitstralen van de BBS als een van de belangrijke interventie-eenheden van het Ministerie van Justitie en Politie. Juist nu het ministerie haar Beleidsplan 2021-2026 aan het uitvoeren is, het ministerie zich opmaakt voor een grote inhaalslag om de golf van onveiligheid terug te dringen, capaciteitsversterking voorbereid naar alle korpsen en eenheden, komt dit wangedrag als een onaangename verrassing.

Het Ministerie heeft een diepgaand onderzoek gelast en verwacht binnen 48 uur rapportage over de medewerkers die zich aan dit ernstig plichtsverzuim hebben schuldig gemaakt. Tegen hen stelt het ministerie strenge disciplinaire maatregelen in het vooruitzicht. Dit wangedrag zal niet geaccepteerd worden.”

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: