Directieleden IOL onaangenaam verrast met ontheffing Peneux als directeur

‘De directie (in deze de directieleden Jubithana, Lemmert en Tjon) is onaangenaam verrast met de mededeling dat de directeur de heer drs. Robert Peneux per 1 september 2021 ontheven is als directeur van het Instituut voor de Opleiding van Leraren’, zo laat onderdirectrice Onderwijszaken IOL Cheryl Jubithana weten in een brief aan de docenten.

In de brief worden de docenten uitgenodigd voor een vergadering op woensdag 11 augustus om te komen tot een gezamenlijk standpunt inzake de ontheffing van Peneux.

‘De directeur was vanmorgen op afspraak bij de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, mw. dr. M. Levens, om te praten over zaken het IOL rakende en werd hierbij gelijk  geconfronteerd met voornoemde mededeling’, aldus het schrijven van 6 augustus aan de onderwijsgevenden.

‘Zoals u weet verkeerde het IOL voor zijn aantreden in moeilijk vaarwater, de zogenoemde transitiefase. Niemand wist waar naartoe met het IOL. Sinds het aantreden van de heer drs. Robert Peneux is met voortvarendheid gewerkt om de bestaande opleidingstrajecten te transformeren tot moderne bacheloropleidingen. Hij heeft er ook voor gezorgd dat de toelatingseisen en de organisatiestructuur van het IOL nu een wettelijke basis hebben. Ook het formaliseren van het IOL als een HBO-opleiding is een verworvenheid.’

‘Onder zijn leiding is per 17 maart 2021 ook het accreditatietraject om de verschillende opleidingen van het IOL te brengen naar een hoger, internationaal kwaliteitsniveau, van start gegaan. Dit traject verloopt gestadig. Zoals u weet is hij ook bezig met de nieuwe loonstructuur voor de docenten van het IOL. Deze is af en ligt al bij minister voor goedkeuring en doorgeleiding naar de Raad van Ministers’, aldus Jubithana in haar brief.

De onderdirectrice stelt, dat het IOL midden in een transformatieproces is. ‘Deze directeur heeft (samen met ons) een visie ontwikkeld waarheen met het IOL en wij als directie zijn van mening dat de directeur niet kan worden ontheven zonder dat is aangegeven wie hem zal vervangen ook al is het een ‘politieke invulling’.’

error: Kopiëren mag niet!