Meer mensen wonen in overstromings gevoelige gebieden

Satellietbeelden van 913 grote overstromingen sinds 2000 laten zien dat het percentage van de wereldbevolking dat gevaar loopt door overstromingen met bijna een kwart is gestegen, tot tussen de 255 en 290 miljoen mensen.

Nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Nature, voorafgaand aan de COP26 VN-klimaatconferentie in Glasgow, wees uit dat tussen 2000 en 2015 het aantal mensen dat in overstromingsgevoelige gebieden leeft, met naar schatting 58 miljoen is toegenomen tot 86 miljoen.

Een zomer van extreme overstromingen verwoestte Duitsland en Nigeria en doodde meer dan 300 mensen in China, wat leidde tot discussies over de mate van voorbereiding.

“Het is niet verwonderlijk dat we echt grote overstromingen zien die mogelijk ongekend zijn en landen als China treffen”, vertelde Beth Tellman, hoofdauteur van de studie, aan CNN. “Dit is precies wat de klimaatmodellen hebben voorspeld.”

Wetenschappers van Cloud to Street – een analysebedrijf dat de Global Flood Database ontwikkelde – analyseerden de blootstelling aan overstromingen met behulp van satellietwaarnemingen tussen 2000 en 2018.

Overstromingen overspoelden zo’n 2,2 miljoen vierkante kilometer land in 32 landen. Bijna 90% van de geanalyseerde overstromingen vond plaats in Zuid- en Zuidoost-Azië, met name in China, India en Bangladesh, waar de migratie sinds 2000 aanzienlijk is toegenomen.

Tellman et al. zeggen dat de belangrijkste oorzaken van overstromingen hevige regenval, tropische stormen of pieken en smeltende sneeuw en ijs zijn.

Kijkend naar de toekomst, schatten de auteurs dat er tegen 2030 nog eens 25 landen zullen zijn met toenemende overstromingen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: