Dossier Corona : Al is de leugen nog zo snel…

Deel 2

Dan zijn er de grove leugens.  Alvast leugens over de samenstelling van de injecties en de werkzaamheid van het product.  De zogenaamde 96% bescherming.  Met als basis de data van de officiële site van het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid   vernemen we dat er in Israël een toename is van gehospitaliseerden en doden onder de gevaccineerden.  En dat ligt veel hoger dan bij niet-gevaccineerden.  Dit wijt men vooral aan de Deltavariant waartegen de injectie minder effectief is.  Rafael Zioni de internist van het Laniado Ziekenhuis in de badplaats Netanja, zo’n 30 km noordelijk van Tel Aviv, twitterde: “Het lijkt erop dat de efficiëntie van vaccinatie bijna nul is. Gevaccineerde mensen lijken vaker ernstig ziek te worden. Meer dan twee keer zoveel ziekenhuisopnames onder Israëliërs met de spike-eiwit injectie.” 

Een gelijkaardige interpretatie van de gepubliceerde officiële data  toont aan dat natuurlijke immuniteit een betere bescherming biedt tegen de varianten dan die verkregen door de spike-eiwit injectie.  Dat de Deltavariant niet wordt tegengehouden door het spike-eiwit van de injectie, maar wel door de T-cellen van het natuurlijke immuunsysteem, vermeldt ook de Volkskrant in Nederland .  Maar is het  hele punt van vaccinatie juist niet om meer immuun te zijn indien je de ziekte krijgt? Dat was toch de bedoeling en belofte van de producenten?  

Dat farmaceutische bedrijven al eerder hebben gelogen over de werkzaamheid of bijwerkingen van hun producten is niet nieuw.  Medio 2019, net voor het uitbreken van de Coronapandemie publiceerde de NOS een artikel:  Rechtszaak om miljarden tegen farmaceut in VS om opiatencrisis .   De openbaar aanklager in de staat Oklahoma eist miljarden van het bedrijf vanwege het bijdragen aan de ‘opiatencrisis’ in het land. Johnson & Johnson fabriceert onder meer zware pijnstillers die erg verslavend zijn.  De voorafgaande jaren stierven in de VS tienduizenden mensen aan een overdosis medicijnen. Alleen al in 2018 waren het er 72.000, twee derde daarvan was gerelateerd aan opiaten. Een de medicijnen waarover het gaat is zelfs dertig tot vijftig keer sterker dan heroïne. Dat soort middelen is alleen bedoeld voor de behandeling van patiënten met extreme, chronische pijnen. Ze zijn erg verslavend: hoe vaker je ze gebruikt, hoe meer je nodig hebt voor hetzelfde effect.  Het bedrijf wordt dan ook “cynische, misleidende, miljoenen kostende hersenspoelmarketing” verweten. Volgens de staat hebben ze in hun marketing opzettelijk de verslavende gevolgen van deze pijnstillers gebagatelliseerd en de nadruk gelegd op de positieve werking van de opiaten. De uitspraak van de rechter in deze zaak die nog loopt, zal vermoedelijk belangrijke gevolgen hebben voor de uitkomst van de ongeveer 1500 soortgelijke rechtszaken tegen farmabedrijven in de VS.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat, in de luttele maanden voor de aankondiging van de pandemie, Big Pharma totaal tot inkeer is gekomen en plots 100% correcte informatie aan de consument gaat verschaffen.  Inzake de vele problemen met overlijden en heftige bijwerkingen van de Corona-injectie begint het sterk te lijken op wat Johnson & Johnson al jaren deden.  Trouwens ook die zijn partner van GAVI.

De vraag stelt zich dus hoe ver de industrieel-politieke lobby wil gaan om hun hebzucht te bevredigen?  De prestigieuze advocaat in internationaal recht Tom Renz Esq. sleept de Amerikaanse overheid voor de rechter wegens het wegmoffelen van sterfgevallen als gevolg van de coronavaccins.   Een medewerker van het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), dat bijwerkingen van vaccins in de Verenigde Staten bijhoudt beschikt over data waaruit blijkt dat er 45.000 mensen zijn gestorven binnen drie dagen na de Corona-injectie. Volgens de klokkenluider zijn er in totaal 11 systemen die bijwerkingen verzamelen en één van die systemen heeft de 45.000 sterfgevallen geregistreerd. De vrouw zou een beëdigde verklaring hebben afgelegd.  Net als Dr. Robert Malone, mede-uitvinder van het mRNA vaccin, vermoedt ook Renz dat het werkelijke aantal nog vele malen hoger ligt en pleit voor een onderzoek naar het VAERS-systeem. “Hoeveel mensen zijn er werkelijk gestorven en waarom vegen ze dit onder het tapijt?” vroeg de advocaat. “Ze vermoorden mensen.” 

Betreffende de Corona-pandemie werd om soortgelijke redenen ook in India een klacht neergelegd waarbij men een hele stap verder ging.  Daar eisen de aanklagers, de Orde van Advocaten, niet minder dan de doodstraf en verbeurdverklaring van alle eigendommen  van de beschuldigden. Genoemd worden alle toppers van het WHO-GAVI complex en Big Tech.  Zij worden hoofdelijk beschuldigd van frauduleuze kartelvorming en het ”inpalmen” van nationale overheden om een vaste markt te creëren voor hun vaccins en andere geneesmiddelen.  De samenvatting van deze aanklacht van 132 pagina’s kan men in het Nederlands lezen op de site van WordPress .

Het meest verontrustende echter zijn de leugens rond de herkomst en de aard van het SARS-CoV2 virus.  Dat begon in 2019  met het vleermuisverhaal op de markt in Wuhan.  Als we in gedachten houden dat elke Chinese stad al eeuwen een “wet-market” heeft waar levende wilde dieren en vissen worden verkocht, dan mogen we ons gelukkig prijzen dat pas in 2019 voor het eerst een dodelijk virus van dieren op de mensen is overgesprongen. 

Het tweede verhaal is dat van het lab-lek dat meer in het licht kwam vanwege de e-mails van Anthony Fauci.  Daaruit bleek ook dat Dr. Fauci en zijn team bewust nadruk op het vleermuisverhaal hadden gelegd om het Gain of Function onderzoek in het Wuhan lab te verdoezelen. De vleermuis was dus een leugen om de grove leugen inzake ongeoorloofd onderzoek te camoufleren. 

Meer en meer begint het er echter op te lijken dat ook het lab-lek een dekmantel is voor een nog grovere leugen. Namelijk dat het SARS CoV2 virus helemaal niet nieuw is, maar een voor 99,9% afgeleide van een door het US Patent Office toegekend patent op een al decennia eerder gemanipuleerd virus.

Deze stelling wordt geopperd door Dr. David Martin, oprichter en CEO van M∙CAM Inc. M∙CAM is de internationale leider op het gebied van financieel risicobeheer op basis van intellectueel eigendom. Het bedrijf heeft een wereldwijde standaard vastgesteld in de beoordeling en het beheer van octrooikwaliteit en commerciële geldigheid. Dit gaat van het controleren van octrooikwaliteit voor regeringen en octrooibureaus tot het leveren van ultramoderne actuariële risicobeheersystemen en -oplossingen aan de grootste banken en verzekeringsmaatschappijen.  

Dr. Martin  heeft op intellectueel eigendom gebaseerde financierings- en investeringsprogramma’s van dichtbij geadviseerd in India, China, Denemarken, de Europese Unie (Europees Octrooibureau EPO), het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, de Islamitische Republiek Iran, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten.  De voorbije decennia was hij ook een bijna jaarlijks terugkerende key-note speaker op WIPO een zelf-financierend agentschap van de VN, met 193 lidstaten.  WIPO is een wereldwijd forum voor diensten, beleid, informatie en samenwerking op het gebied van intellectueel eigendom. 

In een interview met Reiner Füllmich de Duitse advocaat bekend om zijn aanklachten tegen Deutsche Bank en Volkswagen, stelt  Dr. David Martin, na grondig onderzoek van 4.000 patenten, dat er geen nieuw virus is, geen pandemie en geen varianten. Controle van de gen-sequentie versus alle patentrecords toonde volgens M-CAM Inc. niets nieuw sinds 1999!  Er zijn 120 gepatenteerde bewijsstukken die de totale misvatting van de claim “nieuw” aantonen! 

Meer nog, al op 28 april 2004 verzocht Sequoia Pharmaceuticals uit Maryland octrooi bij het US Bureau of Patents op een vaccin tegen het SARS-Corona virus.   Dat virus was drie dagen eerder door het Center of Disease Control ingediend als patent op een levend organisme… onze gemanipuleerde Corona.  Sequoia Pharmaceuticals verkreeg het US Patent 7151163  [i] in 2006 en zal later deel uitmaken van de groep waartoe ook Pfizer, Johnson& Johnson en anderen behoren en dus ook van GAVI.  Is het daarom mogelijk dat GAVI partner Moderna een kandidaat mRNA injectie naar Chapel Hill in North Carolina kon sturen drie weken voor het zogenaamde lab-lek in Wuhan in 2019?

Er zijn dus nogal wat onwaarschijnlijkheden rond de herkomst van het virus in omloop en nationale overheden schijnen het spel mee te spelen.  Trouwens, als het natuurlijke immuunsysteem beter functioneert dan het spike-eiwit, waarom worden dan zoveel draconische maatregelen enerzijds en stimulansen zoals beloningen anderzijds ingezet om de bevolking te kunnen injecteren met een experimenteel recombinant Chimera-eiwit?

Hoe dan ook, we zijn nog niet aan het einde van Dossier Corona. Wereldwijd groeit verzet, alhoewel de grote spelers in de mediawereld zoals Alphabet Inc., de moedermaatschappij van Google,  WarnerMedia, ComCast en Bertelsmann dit alles heel stil houden.  Vele vragen zijn nog onbeantwoord en veel moet nog worden onderzocht.  Vooral over de achterliggende agenda van deze hele pandemie en de houding van de mediareuzen.  Misschien moeten we ons beginnen afvragen in hoeverre de wappies en complotdenkers van 2020 dan toch gelijk hadden.

Hoe dan ook, al is de leugen nog zo snel… and time will tell!


error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: