Dossier Corona : Al is de leugen nog zo snel…

Deel 1

“Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens en statistieken.”  Dit beroemde citaat, toegeschreven aan de Britse premier Benjamin Disraeli, de man die de Britse Queen Victoria ook Keizerin van India maakte, en gepopulariseerd door de Amerikaanse schrijver Mark Twain, kan heel goed van toepassing zijn op de huidige mondiale COVID situatie en de manipulatie van de berichtgevingen door een industrieel – politieke lobby.
Niet alleen worden we wereldwijd geconfronteerd met zware manipulatie van statistieken en berichtgeving, maar evenzeer met grove leugens over de oorzaak van de pandemie, het virus en de injecties die besmetting moeten voorkomen.  Het is echter niet voor het eerst in de geschiedenis dat dit gebeurt. Tegen Big Pharma lopen duizenden rechtszaken met eisen voor vele miljarden dollars aan schadevergoedingen.

Anthony Fauci moest al snel de duimen leggen na het publiekelijk maken van zijn mails.  Zowel over de herkomst van het SARS-Cov2 virus als over de ontwikkeling van de mRNA-injecties die hiertegen bescherming zouden moeten bieden.  Maar ook controversiële verbanden tussen internationale organisaties, de farmaceutische industrie en de media kwamen meer aan het licht. De rol die belanghebbenden hebben gespeeld in het veroorzaken van deze mondiale crisis en de achterliggende redenen hiervan zullen in de komende tijd verder worden onderzocht.  Dat hebzucht en financieel voordeel daarbij in het oog springen is duidelijk. Maar ook het feit dat wereldwijd de natiestaat en de bevolking onder druk komen te staan roept vele vraagtekens op.  Dat proces is alvast niet op democratische wijze tot stand gekomen.  Zoveel is zeker.  Evenzeer is het duidelijk dat in het hele pandemie-gegeven vanaf dag 1, en waarschijnlijk al lang daar voor, leugen na leugen zich opstapelde.

Dat statistieken gemanipuleerd kunnen worden is geen nieuws.  Dagelijks lezen we over grote aantallen doden en besmetten waarbij echter niet wordt vermeld dat de meeste geïnfecteerde personen enkel maar zachte of geen symptomen vertonen en, nog erger, dat er heel wat vals positieven in die rt-PCR tests zitten.  Deze zaken zijn ondertussen genoegzaam bekend.

Wat het aantal doden betreft is het onduidelijk in hoeverre het werkelijk om overlijdens vanwege COVID gaat.  Nog recent liet de rechtbank in Lissabon onderzoeken in hoeverre de aangegeven cijfers van COVID sterfte tijdens de periode tussen januari 2020 en april 2021 met de werkelijkheid overeenkwamen.    Bij die rechtszaak bleek dat de overheid niet kon staven dat 17.000 mensen daadwerkelijk vanwege Corona waren overleden, maar dat voor slechts 152 personen hard kon bewijzen.  Alle “anderen” stierven om verschillende redenen, hoewel hun PCR-test positief was.

Maar ook de door de WHO voorgeschreven maatregelen die zo – vanzelfsprekend door nationale overheden worden gevolgd – liggen zwaar onder vuur.  Ondertussen weet het gros van de bevolking ook wel dat mondmaskers geen virus tegenhouden. Integendeel, ze verzwakken het immuunsysteem en de kans om een bacteriële infectie en longaandoening op te lopen is vele malen reëler dan de besmetting door SARS-Cov2. De opvatting dat MOHANA de juiste methodiek is om besmettingen te voorkomen is al lang ontkracht.  Toch schijnen woordvoerders van nationale COVID teams en toppolitici in verschillende landen er geen probleem mee te hebben de misinformatie hieromtrent vol te houden.

Eveneens tegen alle logica in zijn de lockdowns die eigenlijk een omgekeerd effect hebben. Op individueel vlak is de kans op besmetting binnenshuis vele malen groter dan in open lucht en het gebrek aan beweging ondermijnt het immuunsysteem. Geen aanrader dus.  Collectief gezien zijn de lockdowns een ramp van ongeziene omvang.  Het voordeel dat een lockdown al zou kunnen hebben om de verspreiding van een virus tegen te gaan verzinkt in het niets ten opzichte van de economische en sociale schade die deze veroorzaakt.  Daarom oordeelde het Spaanse hoogste gerechtshof, het Tribunal Constitutional, de lockdown van maart-april 2020 in Spanje als ongrondwettelijk  . De rechter oordeelde eveneens dat de veroorzaakte schade enorm is en dat zowel personen als bedrijven schadeclaims tegen de overheid kunnen indienen.  Zelfs de BBC kon deze keer niet om dit bericht heen en wijdde er een kort artikel [i]aan.

Andere leugens zijn aangaande de welwillendheid of de weerstand tegen de opgelegde maatregelen. Ook hier worden feiten gewoonweg verzwegen en, als niet anders kan, de cijfers sterk gemanipuleerd.  Zo had zaterdag 29 augustus 2020 de geschiedenis kunnen ingaan ​​als een historische dag voor de ‘vrijheid’ van Europa. De COVID-19 lockdown en harde maatregelen waren slechts de aanzet om vele honderdduizenden demonstranten naar Berlijn te krijgen waar Robert F. Kennedy Jr. de speech van de eeuw hield door te pleiten voor vrijheid en democratie.  Hij verwees daarbij naar Hermann Göring die tijdens het proces in Neurenberg werd gevraagd: ”Hoe heb je het Duitse volk ertoe aan kunnen zetten met dit alles mee te doen?” Göring zei dat het gemakkelijk is en niets te maken heeft met het nazisme, het heeft te maken met menselijke natuur. Je kunt het in een naziregime, een socialistisch regime, je kunt het doen in een communistisch regime, je kunt het doen in een monarchie en een democratie. Het enige dat een regering hoeft te doen om mensen tot slaven te maken, is angst creëren! Als je iets kunt bedenken om ze bang te maken, zullen ze alles doen wat je wilt!

Kennedy voegde eraan toe dat de COVID 19-pandemie een “welkome crisis” is die de middenklasse vernietigt, ons allemaal verarmt en de machtige elite nog machtiger maakt. Hij sloot af met de boodschap dat we onze medemens, onze kwetsbare kinderen, en onze vrijheden en democratie moeten beschermen!  Vandaag lijken alvast beide bovenstaande uitspraken waarheid te worden.  Nationale overheden creëren bewust angst in de samenleving  en onze democratie ligt aan de beademing.

Grote media als BBC en NOS brachten een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid door de toespraak te koppelen aan de arrestaties van een 200 tal demonstranten. Forbes meldde slechts dat de politie van Berlijn het protest tegen coronamaatregelen brak omdat 18.000 mensen zich hebben verzameld zonder maskers of sociale afstand.  Beelden op internet  tonen echter vele honderdduizenden aanwezigen en volgens de organisatie zouden er zelfs 1,5 tot 3 miljoen mensen naar Berlijn zijn afgezakt.  De media verzweeg dit fenomenale protest gewoon. Hetzelfde wat trouwens ook op 29 mei jl. in Londen gebeurde.

De leugens worden echter langzaam ontrafelt.  Geen wonder dat op 17 juli in verschillende grote Franse steden in totaal vele honderdduizenden Fransen opnieuw protesteerden tegen de Coronamaatregelen.  In het bijzonder tegen de Coronapas en de verplichte vaccinatie van zorgverleners.  De grote Franse krant  Le Monde kon niet anders dan hierover een bericht plaatsen.  De genoemde getallen worden echter door de middenveldorganisaties die het protest initieerden sterk in twijfel getrokken.  Ook in Griekenland, Spanje, Duitsland en andere Europese landen zijn er recent massale protestacties geweest.  Deze berichten halen niet de doorsnee media.   

Is het opzettelijk verzwijgen van de waarheid ook een leugen?  Bijna dagelijks moeten we immers wel vernemen hoeveel personen zich hebben aangemeld voor de mRNA-injectie en hoeveel er al geïnjecteerd zijn.  Als we de lijn inzake protestacties doortrekken, dan moeten we misschien in vraag stellen in hoeverre deze cijfers de realiteit weergeven.

En dan is er onmiskenbaar dat hele grote zwijgen over de eerstelijnszorg en vroege poliklinische behandeling.  In Amerika adviseerden tijdens een getuigenis voor de Amerikaanse Senaat op 19 november 2020, Dr. Peter McCullough van Baylor, Dr. Harvey Risch van Yale en Dr. George Fareed van Harvard voor het eerst een vroege ambulante behandeling.  Dr. McCullough en zijn collega’s waren de eersten ter wereld om een protocol voor vroege poliklinische behandeling voor COVID-19 te publiceren.  Ondanks het feit dat zij konden aantonen dat dit de hospitalisatie van besmette personen en sterfte met  85% kan reduceren, wordt deze informatie doodgezwegen of geridiculiseerd.  Ook bij ons in Suriname wordt er geen aanstalten gemaakt om deze goedkope en efficiënte oplossing toe te passen. 

Een aantal deelstaten in India kozen echter wel voor deze aanpak.  Zij gebruikten Ivermectine en het aantal positieven in Dehli  daalde op 4 weken met 97% Begin mei jl. waren er nog meer dan 27.000 gevallen, op 29 mei slechts 956.  Andere deelstaten die Ivermectine toepasten tonen dezelfde terugval in besmettingen en positieven.  Onderstaande tabel geeft duidelijk het verschil tussen een eerstelijnszorg en vroeg poliklinische behandeling en het wachten op een vaccin.

Deelstaten die Ivermectine hebben toegepast
DeelstaatAfname in %COVID Gevallen
Delhi97%[28,395 naar 956]
Uttar Pradesh95%[37,944 naar 2,014]
Goa85%[4195 naar 645]
Karnataka60%[50,112 naar 20,378]
Uttarakhand87%[9,642 naar 1,226]
Deelstaten die GEEN Ivermectine hebben toegepast
DeelstaatToename in %COVID Gevallen
Tamil Nadu173%[10,986 naar 30,016]
Odisha50%[4,761 naar 7,148]
Assam240%[1,651 naar 5,613]
Arunachal Pradesh656%[ 61 naar 461]
Tripura828%[92 naar 854]

De keuze is duidelijk. Ivermectine is een veilig, opnieuw in gebruik genomen Nobelprijswinnend medicijn dat de dood door COVID-19 effectief tot 91% vermindert. Het veroorzaakt geen bloedstolsels, hartaanvallen of beroertes. Het veroorzaakt geen heftige immuunreacties. Het verminderde de COVID-19-gevallen in Delhi met een verbazingwekkende 97% in vijf weken. Het kost slechts centen.   Op wat wacht onze overheid?

Jef Crab


error: Kopiëren mag niet!