Gajadien (VHP) in 2016: “Beleid president stuurt meisjes naar massagesalons”

‘Het volk wordt uitgekleed’ 

Toenmalige oppositie parlementariër en fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, leverde in november 2016 felle kritiek op het beleid van de toenmalige regering Bouterse-Adhin. Hij vond dat de regering er werk van maakte om het volk in armoede te dompelen. Tevens stelde hij dat toenmalig president Desi Bouterse jonge meisjes naar massagesalons stuurt.

“Het volk wordt uitgekleed, waarbij grote delen van het volk zelfs naar oude kleding zouden vragen”, aldus Gajadien tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2016. Toenmalig Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg Gajadien om de woorden terug te nemen omdat de president niemand naar massagesalons stuurt. Gajadien ging door en vroeg zich af  “welke economische groei is gerealiseerd, die zal worden gecontinueerd in 2017? Welke duurzame ontwikkeling is gerealiseerd die zal worden gecontinueerd? Kan de regering aangeven welke van haar maatregelen zullen leiden tot economische groei? Welke economische groei wenst de regering precies? Welke sectoren zullen bijdragen aan de economische groei en voor hoeveel? Heeft de regering becijferd hoe dit zal worden bereikt? Allemaal zaken die op geen enkele wijze concreet worden aangegeven”, stelde Gajadien toen. 

Gajadien hekelde ook het feit, dat stroomverhogingen zonder overleg worden doorgevoerd om die net voor een aangekondigde straatactie aan te houden voor enkele weken, terwijl aan het IMF (Internationaal Monetair Fonds)  gerapporteerd werd, dat de committering onverkort doorging. Eveneens stelde Gajadien tegenover president Bouterse in het parlement, dat de financiële situatie in het land met de dag ernstiger werd. “If yu no man, libi a sturu dan ye gwe”, zei een geïrriteerde Gajadien in 2016. 

Ondanks de zwaar geërodeerde koopkracht van de samenleving is vooralsnog kritiek van dergelijke aard vanuit de parlementariër uitgebleven.

Asiskumar Gajadien is momenteel de fractieleider van de coalitie. Onlangs heeft hij meegewerkt aan de goedkeuring van het Herstelplan en de begroting van 2021. Gajadien stelde, dat veel mensen hun bijdrage hebben geleverd om in korte tijd de begroting en het Herstelplan te kunnen behandelen en goed te keuren. “Hiermee wordt ook voldaan aan de vereiste van het IMF om de beide documenten goed te keuren in het parlement. Het beleid is erop gericht om een positief saldo op de lopende rekening van de Staat te kunnen volbrengen”, stelde Gajadien onlangs.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: