Uitgebreid en langdurige gefeest in weekend…zonder toestemming?

Het is zeer opvallend dat het de nieuwe regering niet lukt om een degelijk covid-regiem op poten te zetten, te handhaven, maar vooral om ook ernaar te leven. De regering heeft de covid-maatregelen versoepeld en de samenleving verder opengesteld. Maar die openstelling is niet in die mate dat veiligheidsmatregelen als Mohana en van samenscholing niet meer in acht genomen hoeven te worden. We schrijven dit naar aanleiding van de losbandigheid die we hebben gezien bijvoorbeeld in Paramaribo waar honderden jongeren in een bekende mall massaal aanwezig waren, voor het overgrote deel zonder mondkap. Gevechten zijn uitgebroken, waarbij bijvoorbeeld een jongeman op laffe wijze door meerdere mensen is aangevallen. Het kost wel moeite om te constateren dat we de moderne samenleving in 2021 niet over de volle breedte hebben bereikt en dat de achterstanden (niet te verwarren met achterlijkheid voor alle duidelijkheid) in sommige gemeenschappen nog enorm groot is. Dat zorgt voor maatschappelijke ongelijkheid. De oorzaak is onder andere dat de volwassen geen gezag hebben over de jongeren of het steeds het foute voorbeeld geven. Zoals een meneer die miljonair is (in valuta), behangen is met kilo’s goud maar ampertjes een SRD 25.000 uit zijn zak kan halen om een overigens zeer voorbeeldige top-Surinamer en Surinaams international uit de eigen gelederen te belonen. Alle lof wel aan deze jongeman Apai die tot de meest voorbeeldige jongeren van zijn generatie behoort mede dankzij een degelijke opvoeding. Wat we ook hebben gezien is dat in Wanica ‘bij de vleet’ trouwfeesten (nauta’s met muziek en al), geboortefeesten (murans) en verjary oso’s zijn gehouden, nota bene aan drukke verkeerswegen en let wel zelfs thuis bij politieagenten. En dat doet ons denken aan 1 ding: het houden van deze grootschalige feesten kost een investering. En de vraag rijst of men zo een investering en onkosten zou maken als de kans er is dat de politie halverwege of voordat het feest begint de zaak komt neutraliseren. Het vermoeden bestaat dat deze feesten georganiseerd worden met toestemming, want de feesten worden stevig georganiseerd en ze gaan door tot het einde, met tientallen auto’s op straat. Wanneer het zo is dat er feesten worden gehouden met toestemming van bijvoorbeeld mensen uit de politiek, dan komen we bij het punt van het voorbeeldig gedrag. Wanneer bepaalde mensen, die nu politieke connecties hebben, het geregeld kunnen krijgen dat ze toestemming hebben om feesten te houden, zal dat onder de bevolking het gevoel van ongehoorzaamheid aanwakkeren. Want men zal ongelijkheid en discriminatie niet accepteren. In de covidbestrijding speelt het voorbeeldig gedrag van leiders een rol. Al met al leek alles in het weekend op een warboel, een chaos, een bacovewinkel in een banana republic en een en al losbandigheid en desorganisatie. Het lukt de gezondheidsautoriteiten niet om de orde te handhaven en discipline te tonen. En dan is na een weekend van losbandigheid iedereen weer aan het werk maandag, met een hogere kans dat men na activiteiten met een verhoogde besmettingsrisico collega’s aan het werk zal besmetten. De resultaten zijn zichtbaar, we hebben een derde golf die al maanden aan de gang is en maar niet gaat liggen. Hoe is het mogelijk dat in landen als Nederland elke golf heel snel gaat liggen? Wat doen onze gezondheidsautoriteiten fout? In elk geval is er wel de schijn dat er op de regels door de nieuwe politieke elite teveel uitzonderingen worden gemaakt en er fiat voor o.a. feesten worden gegeven. Daardoor wordt de uitzondering de regel. En nog steeds is er van het ministerie van Volksgezondheid geen antwoord waarom procentueel op het aantal besmettingen we 5 maal meer overlijdensgevallen hebben dan onze buurlanden. Als straks de deltavariant hier in Suriname zijn intrede doet zal blijken dat ook gevaccineerden problemen gaan krijgen. Als de deltavariant hier aankomt terwijl de derde golf niet is aangepakt, dan vrezen we dat op heel gemakkelijke wijze burgers in gangen en op erven van hospitalen zullen creperen en het leven zullen laten. Heel vaak staat Suriname in regionale rangschikkingen vlak onder het zwaar door natuurrampen geteisterde Haïti, en let wel zonder natuurrampen. En dat kunnen we gaan merken aan den lijve als delta ons zal vereren met een bezoek.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: