Driehoeksoverleg over interne veiligheid

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft maandag 2 augustus in zijn ministerie een driehoeksoverleg over de aanpak van de nationale veiligheid in het land gevoerd met de waarnemend Procureur-Generaal Garcia Paragsingh, en de korpschef van het Korps Politie Suriname Roberto Prade.

Amoksi zegt, aldus het ministerie, dat volgens de traditie de autoriteiten op structurele basis bij elkaar moeten komen om informatie uit te wisselen, strategieën te bepalen en hoe beter richting te geven aan de veiligheid in het land. Ook de minpunten zijn onder de loep genomen en er zijn naar modellen gekeken hoe deze te verbeteren.

Er zijn ook afspraken gemaakt hoe verder het beleid uit te stippelen. Het overleg moet er toe bijdragen dat de aanpak van de interne veiligheid in het land steeds wordt aangescherpt..

Verder werd ook aandacht besteed aan de recente misdrijven die nog niet zijn opgelost. Hierbij noemde de minister onder andere de zaak van de drie verkoolde lijken, de wapendiefstal bij ex-president Desi Bouterse, de diefstal van in beslag genomen geld bij de afdeling Kapitale Delicten van de politie en overige strafbare feiten die de samenleving bezig houden. 

De minister geeft aan dat in het oplossen van de strafbare feiten de politie de samenleving hard nodig heeft. De politie moet nauwer in contact zijn met de burger. Er wordt thans hard eraan gewerkt om het instituut Buurtmanagement beter gestalte te geven.

Informatie die een bijdrage kan leveren om klaarheid te brengen in gepleegde strafbare feiten kunnen worden doorgespeeld aan het Korps Politie Suriname. 

Het uitgebrachte persbericht van het ministerie vermeldt niet of ook gesproken is over hetgeen zondag is gebeurd in en rond de Hermitage Mall waar grote groepen jongeren zorgden voor de nodige onrust, irritatie en vechtpartijen. Daarnaast werden de geldende Covid-19-maatregelen door de jongeren genegeerd.

error: Kopiëren mag niet!