BEP-Assembleelidlid Asabina over haast bij verhoging O.B: ‘IMF is niet onze baas!’

Ronny Asabina, leider van de oppositionele BEP-fractie in de Nationale Assemblee, vindt het zijn gezond verstand te boven gaan, dat de regering met medewerking van de coalitiefractie ongekend zoveel haast zet achter het behandeld krijgen van de ontwerp wijzigingswet voor de verhoging van de omzetbelasting. “Het kan niet zo zijn dat er steeds verwezen wordt naar het Internationaal Monetair Fonds, (IMF) en het Herstelplan. Anders moeten we concluderen dat het IMF onze baas is. En dat is niet zo, het volk is onze baas.”

De parlementariër vraagt zich af of er sprake is van een situatie waarbij het land “geblacklist” zal worden indien de wet niet geïmplementeerd wordt. De impact van een verhoging van de omzetbelasting is dermate ingrijpend voor de samenleving. Als het gaat om het verhogen van de inkomsten van de staat, vindt Asabina dat daarvoor andere mogelijkheden voor de hand liggen. 

Beheerst de materie

Effectiever innen van achterstallige belasting en verhoging van royalty’s bij de grote goud multinationals zijn enkele van de mogelijkheden. Zeer opmerkelijk is de grote mate van deskundigheid en gezag waarmee Asabina het wetsontwerp bespreekt. Kamerbreed, zowel oppositie als de coalitie, is men het er unaniem over eens dat de parlementair weet waarover hij praat. Als te zijn jarenlang werkzaam te zijn op het directoraat Belastingen kan Asabina zonder meer als een belastingdeskundige worden aangemerkt.

Met de voorgenomen verhoging van de omzetbelasting kiest de regering volgens hem voor de weg van de minste weerstand, zonder stil te staan bij de gevolgen van deze lastenverzwarende maatregel voor de bevolking. Naast het feit, dat de bevolking meer zal moeten betalen voor diensten en producten, vraagt hij zich af hoe in de praktijk de controle en inning van de omzetbelasting zal geschieden. Over mechanismen daarvoor wordt met geen woord gerept in het ontwerp wetswijziging. Hij noemt een voorbeeld: de consument koopt 1 fles bier bij de winkel, betaalt de bierprijs plus 12% omzetbelasting. Hoe zal de afdracht van de 12% O.B. geschieden, wordt er überhaupt afgedragen? Hoe zal de controle op de winkelier zijn? Maar ondertussen heeft de consument wel 12% O.B betaald voor zijn bier.

Brave belastingplichtigen 

Volgens Asabina zal elke belastingverhogende maatregel die niet gepaard gaat met controle, toezicht en effectieve afdracht mechanismen maken dat belastingontduikers een gat in de lucht springen. “Een de groep die altijd braaf belasting betaalt wordt steeds weer lastig gevallen”, zo verwoordde de parlementariërs de kern van de problematiek voor de consument. Op deze manier gaat de bevolking het betalen van belasting steeds meer en meer als een last zien, en er ontstaat animositeit.

In het Herstelplan wordt volgens hem nergens gesproken over een unificatie tarief van de O.B. De huidige O.B tariefdifferentiatie is dat voor importgoederen 12% O.B. wordt betaald. Deze belasting gaat rechtstreeks naar de staatskas. Voor goederen is O.B tarief thans 10 procent, en voor diensten is dat 8 procent. Deze beide tarieven worden thans naar 12% gebracht. De consument betaald deze verhoging in de prijs van het product of dienst die ze betrekt. Voor de consument gaat het bij deze twee tarieven dus om een gemiddelde verhoging van 35 procent. En daar wordt er niet over gesproken. Ook de vergelijking met de regio gaat volgens Asabina niet op. In de regio wordt O.B. in tegenstelling tot Suriname niet bij de grens geheven, maar in het land zelf. In Suriname gebeurt dat zowel de grens als in het land.

Met stomheid geslagen

Asabina zegt met stomheid te zijn geslagen, dat terwijl de regering verhoging van de staatsinkomsten als hoofdargument aandraagt voor verhoging van de O.B voor de bevolking, zij verzuimd de verhoogde royalty’s bij de kleinschalige goudproducenten binnen te halen. Deze royalty’s zijn per 21 januari van 2,5% naar 7,5% verhoogd. Uit cijfers van het ministerie van Financiën blijkt echter, dat nu na zes maanden geen cent van de verhoogde royalty’s binnen is gehaald. Over de verhoging van de royalty’s voor de grote goud multinationals zoals in het Herstelplan gewag wordt gemaakt wordt met geen woord gerept. Dit steekt de parlementariër behoorlijk.

Hij vindt dat de regering haar inspanningen meer zou moeten steken in het innen van achterstallige en uitstaande belastingen, betere controle en effectievere belastinginning en investeren in de capaciteit bij de Douane en de Belastingdienst. In plaats ze dat doet en daarmee de beoogde meer inkomsten van de staat binnenhaalt, wordt de bevolking weer met een lastenverzwarende maatregel lastig gevallen.

De behandeling van de ontwerpwet wijziging Omzet Belasting wordt dinsdag 3 augustus voortgezet, wanneer de regering het parlement komt uitleggen over het hoe en het waarom van de verhoging van deze belastingvorm en de reden van het uitblijven van uitstaande en achterstallige belastingen.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: