BBP per hoofd van de bevolking wereldwijd

Het BBP per hoofd van de bevolking is in de loop van de tijd wereldwijd gestaag gestegen, en tegelijkertijd is de levensstandaard wereldwijd enorm toegenomen.

Deze kaart met gegevens van het IMF toont het BBP per hoofd van de bevolking (nominaal) van bijna elk land en gebied ter wereld.

Het BBP per hoofd van de bevolking is een van de beste maatstaven voor de rijkdom van een land, omdat het inzicht geeft in hoe de burgers van elk land gemiddeld leven en een weergave geeft van de hoeveelheid goederen en diensten die per persoon worden gecreëerd.

De levensstandaard in de loop van de tijd
Als we naar de geschiedenis kijken, is onze levensstandaard drastisch gestegen. Volgens Our World in Data is het gemiddelde mondiale bbp per hoofd van de bevolking van 1820 tot 2018 met bijna 15x gestegen.

Geletterdheidscijfers, toegang tot vaccins en basisonderwijs hebben ook onze kwaliteit van leven verbeterd, terwijl zaken als kindersterfte en armoede allemaal zijn afgenomen.

In 1990 leefden bijvoorbeeld 1,9 miljard mensen in extreme armoede, dat was toen 36% van de wereldbevolking. In de afgelopen 30 jaar is het aantal gestaag afgenomen – tegen 2030 zullen naar schatting 479 miljoen mensen in extreme armoede leven, wat volgens schattingen van de VN-bevolking slechts 6% van de bevolking zal vertegenwoordigen.

Dat gezegd hebbende, is er nog steeds sprake van economische ongelijkheid tussen verschillende regio’s. In feite is het rijkste land van vandaag (in termen van nominaal BBP per hoofd van de bevolking), Luxemburg, meer dan 471x rijker dan het armste, Burundi

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: