Ashwin Adhin de super misleider

Reactie op het artikel van Ashwin Adhin: “Regering schaamteloos en pot geld op voor verkiezingen 2025”. Deze uitspraak is gedaan nadat het ministerie van Financiën en Planning realisatiecijfers over het eerste half jaar van 2021 aan de Nationale Assemblee heeft aangeboden. De VHP voelt zich geroepen om te reageren op de grote onzin van Adhin.

De heer Adhin verkijkt zich op het surplus van SRD 1.5 miljard dat in een half jaar is opgebouwd en gelooft het niet. Hij suggereert dat dit geld zou zijn dat door de vorige regering is achtergelaten. Hij vindt dat de Oppenheimer-lening moet worden terugbetaald. Hij vindt het schaamteloos dat de regering per maand SRD 400 miljoen aan inkomsten zou hebben. Verder zegt hij dat de regering het geld op zou potten voor de verkiezingen van 2025, maar ondertussen het volk uitknijpt.

Van iemand als Adhin zou je verwachten dat hij goed kan optellen en aftrekken maar hij schijnt een slechte rekenmeester te zijn. Als hij goed naar de cijfers zou kijken dan had hij zulke domme uitspraken nooit gedaan. In het overzicht wordt heel concreet aangegeven waar de inkomsten vandaan komen t.w. de directe belastingen, indirecte belastingen en niet-belastingmiddelen, samen SRD 5.880 miljoen ontvangen over de periode januari tot en met eind juni. Dat is 93% van alle inkomsten.

Daarnaast zijn er wat transfers en projectmiddelen (trekkingen), samen 475 miljoen. Dit spreekt voor zich en er is geen cent van de vorige regeerperiode, omdat het gaat over inkomsten die in dit afgelopen half jaar zijn ontvangen en zijn opgeteld door de belastingdienst en andere diensten. De heer Adhin is bewust zeer misleidend bezig, indien hij suggereert dat dit geld van de vorige regering betreft zonder enig bewijs. Ashwin Adhin is een echte super misleider!

Als wij naar de uitgavenkant kijken in het overzicht dan zien wij uitgaven van SRD 4.791 miljoen, waarvan lonen aan ambtenaren, aanschaf goederen en diensten, en subsidies samen SRD 4.043 miljoen uitmaken oftewel 84% van de uitgaven. De overige 16% bestaat uit interest, aflossing leningen en kapitaaluitgaven, samen SRD 748 miljoen.

U ziet dat 84% van de uitgaven gedaan zijn voor de bevolking via lonen, goederen en diensten (=betalingen aan bedrijven die dat leveren), en subsidies aan allerlei instellingen. Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven (in deze voorlopige cijfers van het ministerie) bedraagt dus inderdaad SRD 6.354 miljoen minus SRD 4.791 miljoen = SRD 1.563 miljoen.

Volgens Adhin wordt dit overschot opgepot voor de verkiezingen en zou het aan de bevolking kunnen worden uitgegeven. Tegelijk vindt hij dat de Oppenheimer lening (en blijkbaar ook andere leningen) moeten worden afgelost. Precies hier zit de misleiding. Wie het overzicht van Financiën goed bekijkt ziet dat er voor 2021 een bedrag van SRD 5.010 aan aflossing van leningen en SRD 1.783 miljoen voor rente op deze leningen is opgebracht, dat wil zeggen samen dus SRD 6.799 miljoen.

Hiervan zou dus in de eerste helft van het jaar de helft moeten zijn betaald oftewel SRD 3.400 miljoen. De regering heeft slechts SRD 233 miljoen aan rente en SRD 435 aan aflossingen betaald. Er blijft dus nog een bedrag van SRD 2.732 miljoen over die nog niet betaald is. Indien de regering dit bedrag had betaald met het overschot dan blijft er nog steeds SRD 1.169 miljoen over die betaald moet worden aan rente en aflossingen, waarvoor er niet voldoende inkomsten zijn.

Als de NDP van de heer Adhin nog aan het bewind was, zouden zij dus eerst alle schulden en rente betalen en waar zou dat vandaan komen? Het zou ten koste gaan van de lonen en salarissen dan wel de goederen en diensten of ten koste van de subsidies.

Dit is nou precies het verschil met de regering Santokhi/Brunswijk die de uitgaven voor de bevolking op de eerste plaats zet en ondertussen met de schuldeisers praat, zodat de bedragen aan rente en aflossingen lager kunnen worden. Overigens zijn in de begroting niet eens de aflossingen opgenomen van schulden die reeds herschikt zijn met een aantal schuldeisers, want anders zou het bedrag veel hoger zijn uitgevallen.

De Regering heeft het geld eerlijk verdiend en heeft inderdaad tijdelijk een overschot, maar moet nog rente en aflossingen doen, wat zal gebeuren nadat met de schuldeisers overeenstemming is bereikt. Indien de regering waar Adhin in zat als vicepresident hard had gewerkt aan de versterking van de belastingdienst en douane en corruptie had bestreden dan had zij niet zoveel leningen hoeven te nemen en de samenleving niet in problemen gebracht. Men moet het eigen falen niet steeds proberen te verdoezelen door allerlei onzin uit te kramen. De huidige regering werkt systematisch en het overzicht van Financiën laat zien dat het ook zal lukken.

VHP

error: Kopiëren mag niet!