Vier projecten zijn ingediend voor besteding van 17 miljoen Euro uit de verdragsmiddelen

President Santokhi in eerste week september naar Nederland

‘We zijn begonnen aan het proces in overleg met Nederland. Er zijn vier projecten ingediend voor wat betreft de besteding van de 17 miljoen Euro aan resterende verdragsmiddelen in Nederland’, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale zaken tegenover Dagblad Suriname. 

Begin oktober vorig jaar schreef toenmalig Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan de Tweede Kamer, dat de Nederlandse regering met de resterende verdragsmiddelen circa 17 miljoen Euro heeft vrijgeven als een signaal van steun aan de nieuwe regering onder leiding van president Chan Santokhi. ‘Op korte termijn zal met de Surinaamse autoriteiten worden gesproken over de (her)besteding hiervan. Suriname en Nederland hopen de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie spoedig af te kunnen sluiten en samen te bouwen aan een vruchtbare samenwerking op basis van vriendschap, wederzijds vertrouwen en respect.’ 

Afbouw hoofdbureau politie

Een van de vier projecten is volgens Ramdin de ‘afbouw van het hoofdkantoor van politie, daar moet nog wat werk verzet worden met betrekking tot financiële rapportages, omdat een deel reeds was besteed aan de bouw. Dat proces is ingezet. Daarnaast zijn er projectvoorstellen die nog verder worden uitgewerkt door de NOB (Nationale Ontwikkelingsbank) en een andere organisatie inzake seniorenwoningen in het district Wanica. We willen naar een stukje decentralisatie voor wat betreft de faciliteiten voor senioren, die nu allemaal in Paramaribo zijn geconcentreerd. Dat moet een beetje richting omliggende gebieden.  We hebben gelden gereserveerd voor het productiefonds, dat wordt door de NOB voorbereid alsook het beurzenprogramma. En daarmee zullen deze 17 miljoen euro dus gealloceerd zijn en dat proces is nadrukkelijk gaande.’

Ook is, aldus Ramdin, een 7-tal projecten goedgekeurd onder het Makandra-project, dat is een project waarbij Nederland technische  bijstand verleend, het gaat vooral om technische versterking, expertise training bij het ministerie van Justitie en Politie, Openbaar Ministerie, ook bij de Belastingdienst en bij een aantal andere instituten. ‘Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal ook aan bod komen en op die manier proberen we de capaciteit die de afgelopen tien jaar verloren is gegaan weer op niveau te brengen.’

President Santokhi in eerste week september naar Nederland

Tot slot laat de minister weten, ‘nadrukkelijk bezig’ te zijn ‘met de voorbereidingen van het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Nederland, aan het einde van de eerste week van september, substantieel omdat we natuurlijk goede gesprekken willen hebben daar en ook een stukje vooruitgang willen zien in de relatie met Nederland. Ook zijn we bezig met voorbereidingen van een bezoek van de president aan Guyana, een regulier overleg tussen beide presidenten, midden augustus.’

PK

error: Kopiëren mag niet!