Minister Ramdin over jaar evaluatie regering: ‘Twee zwakke punten komen nadrukkelijk naar voren, communicatie en benoemingsbeleid’

Bij de evaluatie van een jaar functioneren van de regering Santokhi-Brunswijk zijn twee zwakke punten nadrukkelijk naar voren gekomen, de communicatie en het benoemingenbeleid. Dat zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname.

‘Het gaat om de interne evaluatie van de Raad van Ministers, van de regering, de president en de vicepresident, de instituten zoals de Regeringsraad, de verschillende agenda’s en overlegmomenten. Dus het is een vrij brede, diepgaande analyse geweest van het functioneren van de regering. Het was geen beoordelings- of functioneringsgesprek, maar gezamenlijk nagaan hoe de regering heeft gefunctioneerd de afgelopen twaalf maanden en voornamelijk bedoeld om te weten te komen of we op het juiste pad zaten. Dat betekent, dat we gekeken hebben naar datgene wat was beloofd in het regeerakkoord en in de Jaarrede van de president vorig jaar en hoeveel daarvan is gerealiseerd per beleidsgebied.’

‘Ten tweede was het ook bedoeld om de zwakke punten te identificeren in het functioneren van de regering. Wij weten dat twee zaken nadrukkelijk naar voren zijn gekomen, communicatie en het benoemingsbeleid. Daar zal dus specifieke aandacht aan worden geschonken.’

Volgens Ramdin hebben de individuele ministers zichzelf ook beoordeeld en door hun collega’s is dat ook meegenomen in de beoordeling. ‘Dus, de regering is geëvalueerd. Wij zullen de verbeteringen die aangebracht moeten worden meenemen en die uitvoeren. Maar, dat is niet de enige evaluatie die zal plaatsvinden. Daarnaast zal er ook een evaluatie plaatsvinden van een aantal andere organen, de Raad van Ministers en de regering zijn al geweest. Nu zullen we ook naar de districtscommissarissen kijken, de coalitie top zal ook geëvalueerd worden, hoe dat functioneert. Ook wordt gekeken naar de Raden van Commissarissen en directies van de parastatale instellingen. Dus alle lagen, ook de Staatsraad, de Assemblee-coalitie, zullen worden meegenomen. Sommige van de evaluaties vinden plaats binnen de partijen, anderen vinden plaats onder leiding van de president.’

Ramdin stelt, dat het uiteindelijk de bedoeling is, ‘dat we een goed beeld krijgen van waar we zijn, waar we naartoe moeten, maar voornamelijk, wat hebben we gedaan om datgene dat was beloofd te realiseren. Niet alles is perfect gegaan, uit de evaluatie is gebleken dat er zwakheden zijn, daar zal aandacht aan besteed worden. Ik denk dat het een goed management tool is om processen en systemen te evalueren op een eerlijke manier,  en in openheid, en ik geloof dat we daar allemaal profijt van zullen hebben.’ 

Ten aanzien van het wel of niet vertrekken van bewindslieden, zegt de minister, ‘dat is niet aan de orde geweest’. ‘De kwestie Diana Pokie is separaat van de evaluatie geweest, dat had te maken met specifieke andere omstandigheden. Maar, in ieder geval, de president is degene die benoemt en ontslaat en voor zover ik weet is dat niet op de agenda op het moment wat betreft de Ministerraad.’

PK

error: Kopiëren mag niet!