Anti-Money Laundering Steering Council rapporteert aan president Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi had vrijdag 30 juli een bijeenkomst bijeengeroepen na de installatievergadering begin van deze maand van de Anti-Money Laundering Steering Council, die door de president wordt voorgezeten. In de council zitten vakministers die direct en indirect te maken hebben met het vraagstuk van Anti-Money Laundering (Anti-Witwassen), de bestrijding van de financiering van terrorisme, en de bestrijding van de financiering van proliferatie (handel in wapen en munitie). 

Naast de vakministers van Justitie en Politie en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Financiën en Planning, nemen de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de waarnemend procureur-generaal zitting in de Anti-Money Laundering Steering Council. 

‘We hebben sinds 2013 een Steering Council gehad en die bestond uit drie functionarissen, met name de ministers van Financiën en Planning en Justitie en Politie en de governor van de Centrale Bank van Suriname. Anno 2021 is beslist, dat de Steering Council wordt verruimd en voorgezeten door de president zelf. Dat is het hoogste politieke besluitvormingsorgaan die ook internationaal wordt aangeduid in aanbevelingen van onder andere de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) om een zo hoog mogelijke politieke verantwoordelijke functionaris in het beleidsdomein te laten functioneren, om het Anti-Money Laundering beleid en alles wat daarmee te maken heeft, te helpen formuleren en daar uitvoering aan te geven’,  legt de coördinator van de Project Implementation Unit (PIU), Roy Baidjnath Panday – oud-procureur-generaal – uit. Dat behoort tot het werkgebied van de Steering Council. 

Begin van de maand werd ook geformeerd een PIU, opgehangen aan de Steering Council om uitvoering te geven aan besluiten van de Steering Council, maar tegelijkertijd ook voorwerk te doen voor de Steering Council ten einde besluiten te nemen en deels of geheel belast te worden met de uitvoering van die besluiten. Dat is dus een lichaam opgehangen aan de Steering Council, maar in het besluit van de PIU is er tevens voor gekozen dat de PIU schakelt met de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC). Dit is een commissie waarin vertegenwoordigers zijn vertegenwoordigd van de overheid, Justitie, politie, Meldpunt Ongebruikelijke Transactie, het Openbaar Ministerie en daarnaast ook de Belastingdienst en de Gaming board. Deze functionarissen hebben in hun instellingsbeschikking staan, dat ze onder meer op het beleidsniveau voorbereidende werkzaamheden verrichten voor de Steering Council, die dan de voorbereidende beleidsactiviteiten beoordeelt en beslist. 

Coördinator Baidjnath Panday zegt, dat na de installatie van de Steering Council de president heeft gevraagd om enkele documenten op te stellen. Een daarvan is een actieplan die de PIU heeft bediscussieerd en opgesteld en dat is gepresenteerd. Er zijn acht directe actiepunten benoemd en toegelicht die vorm moeten krijgen. 

;Uit de vergadering van vrijdag is groenlicht gegeven om daar verdere uitvoering aan te geven. Tegelijkertijd hebben wij in onze PIU deliberaties kunnen vaststellen, dat er een aantal aandachtsgebieden is die eveneens geadresseerd moeten worden. Onder andere ia besloten, dat een aantal van de aandachtsgebieden wordt gebracht naar de regeringsvergadering c.q. de Raad van Ministers. Een van de meest verstrekkende aandachtspunten is, dat het rapport van het project van het managementteam voor een National Risk Assessment (NRA) goedgekeurd moet worden door de regering. De Raad van Ministers zal zich daarover buigen’, aldus de coördinator. 

Er is aangegeven dat het rapport van de NRA als twee basisdocumenten wordt aangeboden aan de Caribbean Financial Action Task Force voor de evaluatie komend jaar 2022 in de periode van februari en maart. Nu volgen er stappen om het rapport finaal te krijgen met de goedkeuring van de regering zodat het een public statement krijgt, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname zaterdag 31 juli in een persbericht.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: