SBB brengt ordening bij houtexport

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is bezig ordening te brengen in het proces bij houtexport. Controle en toezicht op regels worden strikt uitgevoerd en zo nodig aangescherpt.

SBB-directeur Stanley Betterson laat in een bekendmaking aan belanghebbenden weten dat ingaande 2 augustus te exporteren houtblokken in containers die voor keuring worden aangeboden niet de lengte (11.80 m) van de containers mogen overschrijden. Bij het keuren van houtblokken voor bulklading (bootlading) zijn er geen beperkingen.

Hout dat eerder is aangeboden voor een bootlading kan later als containerlading worden aangeboden slechts indien het korter is dan 11.80 m. Indien het langer is dan 11.80 m dient een controle na bewerking (CNB) worden opgemaakt. Daarbij zal de keuringsprocedure opnieuw dienen te worden gevolgd en de daarvoor nodige exportdocumenten worden opgemaakt.

Betterson verduidelijkt aan Dagblad Suriname, dat in de praktijk het vaker gebeurd dat houtblokken uit het bos gesleept met een lengte van langer dan 11.80 m als containerlading ter keuring worden aangeboden. Het hout moet dan op de juiste afmeting van de container worden afgezaagd. Dit heeft als gevolg dat de code en registratienummers van de desbetreffende houtblokken niet meer corresponderen met de geregistreerde lengten. Indien hiervoor geen Controle na Bewerking (CNB) wordt opgemaakt is er dan volgens de SBB-directeur dan sprake van een economisch delict.

De SBB-directeur doet een dringend beroep op belanghebbenden om de houtblokken uit de bossen gesleept op de juiste lengten te zagen indien ze het als containerlading ter keuring aanbieden.   

Bestaande vergunningen en keuringen die reeds voor 2 augustus hebben plaatsgevonden, zullen nog worden afgehandeld onder de huidige procedure.

SS

error: Kopiëren mag niet!