Parmessar over 2e verhoging Omzetbelasting: “Regering Yu e firi sa a volk e firi?”

“Regering Yu e firi sa a volk e firi?”, zo liet NDP-fractieleider Rabin Parmessar zich donderdag uit tijdens de Assembleevergadering bij de behandeling van de ontwerpwet die de verhoging van de Omzetbelasting naar 12% vast moet stellen. De parlementariër vraagt zich in gemoede af of de regering wel een hart heeft voor de samenleving.

“De samenleving is nog niet eens behoorlijk bijgekomen van de nieuwe verhoogde energietarieven, want die rekening moet het nog gepresenteerd krijgen, of zij wordt nu weer opgeschrikt met wederom een verhoging van de omzetbelasting.”

Haastig geconvoceerd

De oppositionele fracties NDP en de BEP zijn absoluut niet te spreken, dat de openbare vergadering ter behandeling van de ontwerpwet haastig in minder dan 48 uur is geconvoceerd. De Commissie van Rapporteurs is slechts één keer bijeen geweest. Die commissievergadering was afgelopen dinsdagmiddag en had plaats aan de marge van een andere openbare vergadering (ontwerpwet wijziging Rijwet), en het preadvies was diezelfde middag af. Het concept wetswijzigingsvoorstel kregen de Assembleeleden diezelfde ochtend per email opgestuurd. Deze ongekende werkwijze van het parlement en het feit dat de wetswijziging ter verhoging van de omzetbelasting ingrijpende gevolgen heeft voor de samenleving lagen ten grondslag aan de gespannen sfeer tijdens de debatten.

Serie lastenverzwarende maatregelen

Parmessar wees in zijn betoog erop, dat de regering in zeer korte tijd voor de samenleving een aantal lastenverzwarende maatregelen heeft doorgevoerd. Hij noemde de enorme en continue prijsaanpassingen op brandstof als gevolg van de devaluaties, van SRD 7 per liter nu naar SRD 15. En straks meer als gevolg van het IMF regiem. Zeer kostenverhogend voor de burger. Verder noemde hij de aanpassing van de douanekoers en de wisselkoers, waardoor men nu minimaal driemaal ontvangt voor iedere US dollar, voornamelijk uit de olie- en goudexporten, waardoor de consumentenprijzen enorm zijn gestegen. Afschaffing van diverse subsidies, zoals bus- en boottransport, inhouding van Bazo-kaarten in deze tijd van Covid-19 pandemie, de situatie in de gezondheidszorg waarbij voor medicijnen en labonderzoek bijbetaald moet worden en de besparingen op medische voorzieningen voor zwangere vrouwen.

De parlementariër zei er koude rillingen van te krijgen, dat deze maatregel van de regering genadeloos wordt doorgevoerd. Andere kostenverzwarende maatregelen die de regering in korte tijd heeft doorgevoerd en nog zal doorvoeren zijn de verhoging van stroom- en watertarieven, de afschaffing van subsidies, verhoogde WAM-verzekeringen en autokeuringskosten.

De NDP-fractieleider vraagt zich af of de regering bewust is van de effecten van al deze maatregelen in zeer korte tijd op de burgers en het bedrijfsleven.

Hij sprak van inhumaan beleid van de regering waardoor het volk ondergedompeld wordt in extreme armoede. Parmessar heeft liever gezien dat de lastenverzwarende maatregelen voor de bevolking gefaseerd worden doorgevoerd. De timing om de omzetbelasting te verhogen vindt hij verkeerd. De NDP-fractie protesteert met klem hiertegen.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: