‘Ongelukkig verloop van gebeurtenissen benoeming BGVS-directeur’

President-commissaris Wilfred Balraadjsing van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) zegt donderdag 29 juli tegenover de Communicatie Dienst Suriname, dat er sprake is van een ongelukkig verloop van gebeurtenissen rond de installatie van Maaltie Sardjoe als directeur van de organisatie.

Dat er bij de installatie sprake is geweest van valsheid in geschrifte wordt door hem ontkracht. Hij zegt dat is gebleken, dat de eerste aanstelling van mevrouw Sardjoe niet volgens het oprichtingsdecreet van BGVS was geschied. “Dat is intussen gecorrigeerd.”

Het blijkt dat de beschuldigingen van valsheid in geschrifte aan het adres van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid ongegrond zijn. De installatie van de nieuwe directeur is volledig in samenspraak met alle betrokken actoren.

De nieuwe aanstelling is intussen in overleg met het ministerie van Volksgezondheid op de juiste manier geëffectueerd. Verder zegt de president-commissaris, dat alle betrokkenen reeds vorige week tijdens een ontmoeting in kennis waren gesteld over het aanstellen van Maaltie Sardjoe in de functie van directeur. Hij spreekt van een goede sfeer tussen alle betrokkenen. Ook de scheidende directeur heeft volledig zijn medewerking verleend bij het proces van overdracht.

Er is in de samenleving verwarring ontstaan, door een schrijven van de president-commissaris, waarin werd aangegeven dat Bianca Gorlitz, onderdirecteur Commerciële Zaken, belast was met de waarneming van de directeursfunctie, ingaande 28 juli. “Om de inklaringen te kunnen doen was een noodvoorziening noodzakelijk.”

De brief is opgesteld, omdat gevreesd werd dat haar handtekening niet herkenbaar zou zijn bij de technische autoriteiten. “Het was slechts daarvoor bedoeld, vandaar dat u ziet dat die brief aan niemand is geadresseerd. Die brief was slechts bedoeld om aan te tonen dat haar handtekening wel rechtsgeldig was.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: