‘Lawine van verslechterende gezondheidsproblemen door Covid-pandemie’ – ‘Vergeet routine immunisaties niet’

De Covid-19 pandemie heeft in de meeste landen en gebieden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied de essentiële gezondheidsdiensten verstoord, waardoor de immunisatie van kinderen en de zorg voor aanstaande moeders en mensen met chronische aandoeningen in gevaar komen, waarschuwt de directrice van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa F. Etienne.

“We dringen er daarom bij de landen op aan om ervoor te zorgen dat hun Covid-19 reacties andere essentiële gezondheidsdiensten, zoals routine-immunisaties, niet in de steek laten,” zei dr. Etienne op haar wekelijkse persbriefing. “Deze diensten zijn niet optioneel,” zei ze, eraan toevoegend dat PAHO de landen helpt “zich aan te passen en te heroverwegen hoe essentiële zorg wordt verleend op het eerste niveau.”

Ze zei dat meer dan 300.000 kinderen, vooral in Mexico en Brazilië, routine-immunisaties hebben gemist, “waardoor ze kwetsbaar zijn voor dodelijke maar te voorkomen infecties”.

‘Dekking eerste dosis mazelenvaccins in Suriname met 20% gedaald’

“De dekking van de eerste dosis mazelenvaccins is in acht landen op het Pan-Amerikaanse continent met 10% gedaald, onder meer in Venezuela, Panama en Brazilië, en in Suriname zelfs met 20%,” vervolgde ze. “Als we deze trends niet omkeren, riskeren we een lawine van verslechterende gezondheidsproblemen.”  

Ze voegde eraan toe dat in een recent onderzoek naar de gezondheidsdiensten in de regio 97% van de deelnemende landen en gebieden melding maakte van verstoorde gezondheidsdiensten, terwijl 45% melding maakte van verstoringen in ten minste de helft van hun gezondheidsdiensten.   

“Binnenkort zal Covid-19 niet de enige gezondheidscrisis zijn die de aandacht van de landen vraagt,” zei Dr. Etienne.

PAHO steunt de landen bij het vinden van alternatieven voor het verlenen van gezondheidsdiensten. Vele gezondheidszorgstelsels, waaronder die in Chili en Peru, hebben “telemedicine” (telegeneeskunde) omarmd, terwijl andere gemeenschapsgerichte programma’s hebben opgezet zodat patiënten medische zorg kunnen krijgen terwijl zij thuis zijn.

De directrice van de PAHO adviseerde landen om extra personeel aan te nemen en op te leiden, zodat alle gezondheidswerkers over de middelen beschikken om veilig zorg te verlenen. Zij verklaarde dat gezondheidswerkers een “billijke vergoeding voor hun buitengewone inspanningen” moeten krijgen en zei dat Chili onlangs een loonsverhoging heeft goedgekeurd voor zorgverleners die een cruciale rol hebben gespeeld bij de aanpak van Covid-19.

“We weten dat de economische terugslag van deze pandemie landen dwingt om moeilijke keuzes te maken over de prioriteiten van de uitgaven, maar we kunnen het ons niet veroorloven om te bezuinigen op gezondheid,” zei ze. “Daarom is het een verstandige keuze om nu te investeren in het eerste niveau van zorg, zodat we trends efficiënter en rechtvaardiger kunnen ombuigen dan wanneer we wachten tot gezondheidscrises de kop opsteken,” zei ze. “Zoals het gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: