Minister Riad Nurmohamed: “1,5 procent rente bij voorfinanciering baggerproject Boskalis-De Boer”

De voorfinanciering van het Surinamerivier baggerproject zal tegen 1,5 procent rente gedaan worden door de aannemer van het project. In dit geval gaat het om een consortium van het Nederlandse Boskalis en De Boer. Voorfinanciering was een van de belangrijkste aspecten bij de onderhandelingen stelt de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, tegenover Dagblad Suriname. 

Inning door MAS

Het baggerproject van de Surinamerivier is maandag 26 juli formeel gestart. Het project heet de “Suriname River Dredging Project 2021” en zal worden uitgevoerd door een joint-venture van Boskalis\De Boer. De twee bedrijven hebben de nieuwe openbare aanbesteding gewonnen van het Minister van Openbare Werken. De directievoering van het project zal door ACE Consultancy gedaan worden. Het project moet binnen de komende twee weken opstarten en moet ervoor zorgen dat de vaargeul gebracht wordt naar een diepte van -4.5 meter Chart Datum of – 5.78 meter NSP. De breedte van de vaargeul wordt aangepast naar minimaal 70 en 90 meter. Het project heeft een duur van circa 4 maanden na aanvang. De geschatte hoeveelheid bagger is 420.000 m3 en het project zal US$ 7.159.166,00 kosten. De aannemer moet voorschieten tot maximaal 1 jaar.

Wanneer de vaargeuldiepte van -4,5 meter gehaald is, gaat de vergoeding voor gebruik in. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zal de inning doen. Binnenvarende schepen zullen US$ 6,25 per ton moeten betalen. De middelen hiervoor komen op een aparte rekening en zijn alleen bedoeld voor baggerwerken Surinamerivier. Daarvoor is een apart contract getekend met de Hakrinbank. Als onderdeel van het contract is opgenomen, dat de baggeraar ook maintenance dredging zal doen en dat de vaargeul voor twee jaren op de aangegeven diepte wordt gehouden. Alle bagger wordt gedumpt in zee en nu in dieper water, waardoor deze ook bij laagwater bereikbaar is. 

“Voor 10 meter baggeren moet het geld er zijn’’

Minister Nurmohamed stelt, dat er mensen zijn die 10 meter diep willen baggeren, maar het geld moet er zijn. “Wij kiezen ervoor om alvast te beginnen, met 4,5 meter en het zal een continu proces zijn. Maar, belangrijk is de sector betaalt. Het vorig project dat al gestart was, is stopgezet doordat de betalingen niet plaatsvonden. Het geld was er niet. Het was voor mij gemakkelijk om ook dit project net als de duizend andere project tijdens de vorige regering zo te laten staan. Maar, ik heb in het parlement beloofd dat dit project opgestart zal worden. Alleen wij gaan het goed doen. We mogen dezelfde fouten niet meer maken. Daarom pakken wij alles step by step aan.”

De bewindsman gaf aan, dat het uitbaggeren een veelbesproken onderwerp is geweest in het afgelopen jaar. “We weten wat de economische impact is van het project en daarom is het een belangrijk moment”, stelde de bewindsman. 

Politiek heeft veel bemoeid

Minister Nurmohamed stelt verder dat ook de politiek zich flink ermee heeft bemoeid. “We weten het allemaal”, gaf de minister aan. “Er is geprobeerd om vallen te plaatsen op verschillende momenten. Maar het is gelukt, ondanks alle obstakels. Het is gelukt om door de vaargeul heen te komen”, stelde de minister lachend. “Wij hebben samen een goed besluit kunnen nemen”. 

In januari van het jaar vroeg Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) interventie van president Chandrikapersad Santokhi over de diepte van het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier. Toen was  bij de aanbesteding een diepte van 4.50 meter opgenomen in het bestek. Gajadien voeg zich af op grond waarvan de minister deze diepte  bepaald had, terwijl diverse betrokkenen stelden, dat voor de ontwikkeling van de economie een diepte van minimaal 5.50 meter vereist is. Het Assembleelid stelde tegenover lokale media, dat beslissing van de minister indruist tegen het nationaal belang.

Tegenover Dagblad Suriname wees Gajadien eerder ook op het enorm groot economisch belang voor Suriname bij het uitdiepen van de vaargeul in de Suriname rivier tot de uiteindelijk gewenste diepte van 5,5 meter. De basis diepte van 4,5 meter zal volgens hem zondermeer zijn voordelen hebben voor de nationale importen en exporten.

SAM

error: Kopiëren mag niet!