Maaltie Sardjoe nieuwe directeur BGVS

De Bedrijfsgeneesmiddelen Voorzieningen Suriname (BGVS) heeft een nieuwe directeur. Sinds maandag 26 juli is drs. Maaltie Sardjoe belast met de waarneming als directrice van het BGVS. Zij neemt het roer over van Ryan de Gama. Het BGVS verkeert in grote problemen. Er is een groot financieel tekort ontstaan als gevolg van het niet naleven van gemaakte afspraken door het ministerie van Financiën in november 2019. Dit bericht het ministerie van Volksgezondheid woensdagavond 28 juli.

Door het niet tijdig beschikbaar stellen van financiële middelen is een financieringstekort ontstaan, welke invloed heeft gehad op de bedrijfsvoering. Onder andere heeft de bevoorrading van medicamenten niet tijdig plaatsgevonden. De huidige regering heeft zich gecommitteerd aan het oplossen van het medicamentenvraagstuk en is reeds gestart met het inlopen van dit financieringstekort. Tot heden is ongeveer 2 miljoen euro ingelopen aan bestellingen van medicamenten. 

Drs. Maaltie Sardjoe is de voormalig directeur van de Regionale Gezondheidsdienst, RGD. Met het aantreden als leidinggevende binnen BGVS, gaat ook gelijk de beëindiging van haar periode als directeur van de stg. RGD in.  Er is een beroep gedaan op haar om de relatie met de diverse stakeholders in de farmaceutische keten te verbeteren en samen met de Raad van Commissarissen te komen tot structurele oplossingen voor vele problemen in deze branche binnen de gezondheidszorg.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid zal de nodige ondersteuning geboden worden aan deze belangrijke werkarm en wenst de nieuwe leidinggevende veel succes met deze grote uitdaging.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: