SRD 40 miljoen Termijn Deposito’s tegen 12 procent toegewezen bij veiling

Bij de eerste veiling van kortlopende Termijn Deposito’s  (TD) voor een bedrag groot SRD 150 miljoen, is SRD 40 miljoen toegewezen tegen een rente van 12 procent. De laagste rente welke geboden werd bedroeg 10 procent. Een bedrag van SRD 110 miljoen van de biedingen waren niet conform de veilingregels geplaatst, als gevolg waarvan de biedingen ter omvang van SRD 110 miljoen niet zijn toegewezen. De geveilde TD’s hebben een looptijd van één week. In totaal hebben vier handelsbanken biedingen gedaan, doch drie kregen TD’s toegewezen. De handelsbanken zullen deze nu aan het publiek aanbieden als aantrekkelijke belegging. De eerste veiling van TD’s vond vorige week woensdag plaats.

Tweede veiling SRD 250 miljoen

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal haar wekelijkse termijndeposito veiling op woensdag 28 juli vervolgen. Zij zal weerom termijndeposito’s met een looptijd van een week (zeven dagen) inzetten ten einde overtollige liquiditeiten uit het bankensysteem af te romen. Het veiling volume bedraagt SRD 250 miljoen.

De algemene banken kunnen hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemd veiling biedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente. 

Met het oog om de overliquiditeit aan SRD’s af te romen heeft de Centrale Bank besloten TD’s te veilen onder de algemene banken door middel van concurrerende biedingen. De TD’s die op de veilingen geplaatst worden hebben een minimale looptijd van 1 week en een maximaal looptijd van 3 maanden. De CBvS maakt wekelijks het volume van het te veilen bedrag en looptijd bekend. De geïnteresseerde banken doen een bod daarop waarin zij dienen aan te geven tegen welke rente zij TD’s aan het publiek willen aanbieden. De Moederbank wil de hoogte van de rentevoet marktconform tot stand brengen.

Eerder vorige maand maakte de CBvS reeds bekend, dat ze de algemene banken groen licht zouden geven om kortlopende TD’s  tegen zeer aantrekkelijke rente aan te bieden aan het publiek. De hoogte van die “aantrekkelijke rente” wil ze nu marktconform laten bepalen. Toen werd een rente gesuggereerd van 20 procent, maar afhankelijk wat de banken op de veilingen  aanbieden kunnen deze hoger of lager uitvallen. Bij de eerste veiling blijkt dat de rente lager is uitgevallen. 

Vlucht in US$ ontmoedigen

De CBvS liet eerder deze maand in een bekendmaking op haar website weten dat “met de veiling van de termijn deposito’s de bank haar monetaire beleidsvoering moderniseert op een wijze die meer marktconform georiënteerd is. Het rente instrument wordt actiever ingezet om de hoeveelheid liquiditeiten in omloop te beïnvloeden en daarmede de gewenste randvoorwaarden te creëren ter beheersing van de inflatie”. 

Met de kortlopende TD’s tegen aantrekkelijke rente wordt beoogd het publiek te ontmoedigen om hun SRD’s in US dollars om te zetten. Hierdoor zal de vraag naar US dollars minder worden, en daardoor de opwaartse druk op de wisselkoers wegvallen en daarmee de inflatie beter beheersbaar worden. 

De huidige rente op gewone SRD spaarrekeningen bij de banken ligt tussen de 4.5 en 6 procent. De leenrente op hypotheek ligt tegen de 13 en 14 procent. De zakelijke rente ligt tussen de 14 en 17 procent.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: