Nickerie van glimlach naar grimlach van Suriname

Uitspraken gedaan tijdens een werkbezoek van juristen en andere beroepskrachten uit Paramaribo aan Nickerie houden onder meer in: ‘De bereikbaarheid van Nickerie is van essentieel belang voor de economische ontwikkeling van Suriname. De enige weg die naar Nickerie leidt is een glimlach die verandert in een grimlach.’

De economische ader

‘Op weg naar Nieuw-Nickerie verplaatsen wij ons over de Oost-Westverbinding, de economische ader, een lint dat bewoners aan de grens met Frans-Guyana en Guyana in staat stelt elkaar te ontmoeten. De Oost-Westverbinding richting het Westen heeft verschillende benamingen: Henck Arronstraat, Soldatenstraat, Rijweg van Kwatta, Middenpad Kwatta, Garnizoenspad, Verlengde Garnizoenspad, Wayamboweg, Coronieweg, Nelson Mandelaweg (Afdamming) en ga zo maar door. De conditie van deze o zo belangrijke weg voor het land is verre van ideaal.’

Solide herstel

‘Coronie heeft als devies -Vredig Vrij en Vriendelijk-, maar te oordelen naar de conditie van het weggedeelte tussen Coronie – Wageningen, is duidelijk, dat ala pir’ tifi a no lafu. De Coronieweg schreeuwt om herstel, inhoudende her asfaltering. Want het zootje kan niet opgelapt worden. Het vraagt om solide herstel.’

Voertuigen raken beschadigd

‘Wij maakten een pitstop te Totness. Daar zagen wij een met twee lekke banden gestrande voertuig van de politie. Het ongemak wordt veroorzaakt door vooral de scherpe randen van de kuilen die bezaaid liggen op de Afdamming Burnside-Wageningen. Behalve lekke banden raken de onderstellen en andere delen van de voertuigen beschadigd. Ook op de terugweg stonden twee bestelbussen met lekke banden voor reparatie bij die servicestation.’

Een advocaat maakt de opmerking, dat de minister van Openbare Werken het echt meende toen hij stelde dat het volk gestraft moet worden. ‘Dit is de complete straf, met voorarrest en hoofdstraf’, zegt de advocaat. Dit wordt eenparig beaamd door de politieambtenaar met de twee lekke banden. ‘Ik heb van Wageningen naar Totness gereden en heb al twee lekke banden. Wie zal mijn kosten vergoeden?’, vraagt de politieman zich af.

Afdamming niet houdbaar

‘Dit weggedeelte is gelegd op een kunstmatige afdamming die door een zwamp loopt en wordt voortdurend van alle kanten door water omringd en ondermijnd. De weg wordt vaker door water overspoeld dat een natuurlijke uitweg zoekt. Het lijkt mij dringend noodzakelijk om de Afdamming  meer landinwaarts te verleggen. Het is niet houdbaar op deze plaats.’

Industriële ontwikkeling

‘Gezien de industriële ontwikkeling die West-Suriname in verband met oliefondsen voor de kust tegemoet gaat, is de Oost-Westverbinding belangrijker dan ooit. Het wordt met de dag duidelijker dat het weggedeelte Afdamming verlegd moet worden. Het is niet ondenkbaar, dat het wassende water van het een op ander moment de afdamming die als weg gebruikt wordt. kan meesleuren.’ Door de vele regens stroomt het water steeds over de weg. Een oplossing is bedacht door een kleidam op te werpen, maar hiermede is het probleem absoluut niet opgelost. Nu drukt het water van de zijde van de zee, terwijl het hemelwater gewoon op het wegdek blijft liggen met funeste gevolgen voor het asfalt. De Afdamming is binnen 3 maanden zijn zoveel grote brokken asfalt kwijtgeraakt dat de vele en grote gaten niet eens meer met een fiets te ontwijken zijn.

Perica alvast van stal halen

‘Het motorvaartuig Perica van de Scheepvaart Maatschappij Suriname NV (SMS) dat tot 1975 de kunstvaartdienst tussen Paramaribo en Nickerie verzorgde mag voordat de Oost-Westverbinding gedeeltelijk helemaal onbegaanbaar wordt, van stal worden gehaald en stand-by worden gehouden.’

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: