Een verplichte vaccinatie op straffe van consequenties dichterbij

Bij een aantal recente ontwikkelingen willen wij enkele opmerkingen plaatsen. Schokkend is ten eerste het door de mand vallen van een aantal verpleegkundigen dat vaccinatiebewijzen heeft verkocht aan een aantal personen. Hieruit blijkt dat onder het medisch personeel er mensen zijn die zich niet storen aan de ethische normen waaraan ze vanwege hun beroep gebonden zijn. Het gevolg van dit handelen zou zijn dat een aantal personen dat niet gevaccineerd is, als gevaccineerd te boek zou staan. En dan zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat het mogelijk is dat personen gevaccineerd zijn en toch aan covid-19 zou kunnen overlijden. Dat zou de twijfels omtrent de vaccins verder aanwakkeren. Inmiddels is het in Suriname bekend dat er onder de verpleegkundigen, die gerekend worden tot de frontlinewerkers, er personen zijn die niet zijn gevaccineerd. In Suriname is de regering terughoudend om strengere maatregelen door te voeren. Het is wel bekend dat oude mensen thuis zijn besmet door niet gevaccineerde zorgpersonen en dat de ouderen zijn overleden. Zowel in de USA als in de EU en recent ook in Curaçao hebben gerechtshoven rechters steeds bepaald dat er een grondrecht is van respect van lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer, maar dat in geval van een zwaarwegend beland er een beperking of inbreuk op dat recht kan worden gepleegd door vaccinatie. Opvallend is het dat inmiddels in Nederland enkele dagen terug heel openlijk de vraag is gesteld hoe langer volgehouden kan worden met de vrije keus om zich te vaccineren. Eerder vingen ouders die een boete kregen voor het niet vaccineren van hun kinderen voor kinderziekten bot bij de rechter in een EU-land waar de zeer strenge en op vrijheid en rechten gebaseerde Europees Handvest van de Rechten van de Mens gelden waarover het Europees Hof Rechten van de Mens uitspraken doet. In de USA vingen werknemers die bij een hospitaal werkten en ontslagen werden bot, omdat ze weigerden zich te laten vaccineren. Op Curacao oordeelde de rechter in kort geding enkele dagen terug door zich niet te laten vaccineren onder zekere omstandigheden (gewijzigde omstandigheden op de werkplek), de dienstbetrekking kan worden ontbonden. In alle gevallen oordeelde de rechters dat het grondrecht van lichamelijke integriteit niet onbeperkt is. De uitdaging is nu aan de regeringen en de parlementen van de verschillende landen hoe tot regels te komen om of de vaccinaties te verplichten of om consequenties te verbinden aan het niet gevaccineerd zijn. Medische deskundigen hebben keer en keer en de laatste tijd steeds vaker benadrukt dat er maar 2 manieren zijn om de besmettingen omlaag te krijgen. Een optie is dat we overgaan tot lockdowns. Dat betekent dat mensen voor langere tijd thuis blijven en de samenlevingen op slot gaan. De andere optie is het geraken tot een hogere vaccinatiegraad van de bevolking in de verschillende landen. Inmiddels is het duidelijk dat de tweede optie de enige weg is. In ontwikkelde landen met een ontwikkelde bevolking en een regering die in staat is met de bevolking te communiceren, is het de landen gelukt om de bevolkingen ophoog niveau te vaccineren. Landen die niet erin slagen om een hoog aantal burgers te vaccineren, omdat teveel nadruk op vrijheid, zien steeds golf na golf terugkomen en verder vinden er dan ook daarbij mutaties plaats. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen 2 zaken: besmettingen en hospitalisatie die dan ook kunnen leiden tot doden. Het is van meet af aan duidelijk dat vaccinatie de kans op besmetting verkleint maar niet helemaal elimineert. Maar dat is nog geen aanleiding om te zeggen, dat men de vaccinatie niet neemt. Want vaccineren verkleint de kans op hospitalisatie na een besmetting tot bijna 0, dat betekent dat men dus niet ernstig ziek wordt na volledig te zijn gevaccineerd. Het is dus niet mogelijk dat landen een hoge mate van vaccinaties kennen en tegelijk ziekenhuizen komen op code zwart, dat is onmogelijk. En dat is de meerwaarde van het vaccineren. Het vaccineren heeft te maken met sociaal gedrag, het zich niet vaccineren is asociaal gedrag. We zien dat Nederland weer een golf over zich heen krijgt omdat de vrije bevolking van dit land geen discipline kent. Zogenaamd is niets in het land verplicht, het land kleurt nu donkerrood en omliggende landen hebben nu extra regels in werking voor Nederlanders die naar hun land willen afreizen voor de zomervakantie. We zien duidelijk in Nederland aftekenen een tweedeling van de samenleving, waarbij het niet-gevaccineerde deel aan het kortste eind zullen trekken. Deze tweedeling van de samenleving dreigt ook in ons land. Het probleem in Suriname is dat het overgrote deel van de bevolking zich niet heeft geschaard achter de oproep van de regering om zich te laten vaccineren. Allerlei beperkingen en lockdowns die nu gelden, zijn te wijten aan de mensen die zich niet laten vaccineren en een kans nemen in de hoop dat ze niet dood zullen gaan. Het gevolg is dat dagelijks nog altijd doden vallen en dat de reguliere zorg niet kan worden gegeven. Mensen gaan doden omdat mensen zich niet laten vaccineren en daardoor ziek worden en in de hospitalen gaan liggen. Mensen met andere chronische ziekten kunnen niet behandeld worden. Overigens is het ook opmerkelijk dat er drommen mensen in de ziekenhuizen zich ophopen en op hun beurt wachten, zonder dat de social distancing in acht wordt genomen. Dat is totaal onmogelijk, maar het zegt ook iets over de hospitalen en de mensen die er dienst doen.     

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: