Minister Achaibersing: “Besprekingen herschikking staatsschulden vorderen”

De besprekingen met betrekking tot de herschikking van de schulden van de staat vorderen. De achterstallige betalingen bij multilaterale organisaties (zoals IDB, Wereldbank, CDB  et cetera) zijn helemaal naar nul teruggebracht. De besprekingen met de lokale commerciële banken zijn bijna zover dat er een overeenkomst zal kunnen worden getekend. Deze overeenkomst zal de banken in een positie brengen dat ze geen grote voorzieningen op de vorderingen op de staat hoeven te boeken, waardoor hun solvabiliteitspositie enigszins versterkt wordt.

Met de lokale aannemers zal binnenkort ook een herstructurering van de schulden worden overeengekomen. Dit zal betekenen dat er weer projecten op gang zullen kunnen komen. De hervatting van de rehabilitatie werkzaamheden aan de Oost-West verbinding bij het wegvak Jenny-Henar is zo’n project. 

Onderhandelingen bondholders

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning deed deze mededelingen donderdag 22 juli  in de Nationale Assemblee in reactie op vragen gesteld tijdens het zogeheten “vragenuurtje”. De bewindsman zei, dat de besprekingen met betrekking tot de schulden die het land heeft lopen met landen zoals India, China, Frankrijk en Italië, de zogenaamde bilaterale schulden, ook nog gaande zijn. Over de onderhandelingen met de bondholders over herschikking van de zogeheten Oppenheimer obligatieleningen die thans US$ 675 miljoen belopen wilde Achaibersing om strategische redenen niets meer kwijt dan te stellen, dat deze nooit zijn vastgelopen. “We zijn bezig op een strategische manier te onderhandelen om zodoende het maximale er uit te halen”, aldus de Financiën-minister.

Wanneer het moment daar is zegt hij het parlement te zullen informeren. Naar aanleiding van een vraag het NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis beloofde de minister heel binnenkort het parlement overzichten te zullen doen toekomen over de toewijzing van de zogeheten retentiedollars. Vanwege een omissie zijn eerdere overzichten niet naar het parlement gestuurd, doch deze zullen binnenkort wel gebeuren. Retentiedollars zijn een deel van de opbrengsten (30 procent) van exporteurs die tijdelijk verplicht worden die aan de Centrale Bank van Suriname te verkopen. Met de retentiedollars worden de noodzakelijke basisgoederen ten behoeve van de samenleving geïmporteerd, zoals goederen van eerste levensbehoeften en medicamenten.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: