St. A Marron KOMPAS geschokt door overlijden Theo Jubitana

‘De Stichting A Marron KOMPAS heeft met groot verdriet en diepe verslagenheid kennisgenomen van het heengaan van Kapitein Theo Jubitana van Hollandse Kamp tevens voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Met het heengaan van deze zeer gewaardeerde en gerespecteerde leider is een grote zoon van Suriname in het algemeen, maar de inheemse gemeenschap in het bijzonder heengegaan. De inheemse en tribale gemeenschappen verliezen met zijn heengaan een strijder tegen het jarenlange onrecht wat hun wordt aangedaan, waarbij de wettelijke erkenning van de grondenrechten voor inheemsen en tribalen één van zijn voornaamste doelen was. Helaas zal hij dit historisch moment niet meer meemaken, wat zeer betreurenswaardig is. De inheemsen en tribalen zijn het moreel aan hem verplicht om nu zonder hem zijn gestelde levensdoelen te realiseren.

Precies een jaar geleden is de stichting formeel in contact gekomen met wijlen Kapitein Theo Jubitana. Daarbij is gesproken over een wederzijdse samenwerking, omdat de doelstellingen van onze organisaties in grote lijnen overeenkomen. De contactmomenten hebben geleid tot deelname van een sterke delegatie van de VIDS aan de Gran Krutu te Pusugrunu in oktober 2020. De VIDS heeft een zeer bijzondere bijdrage geleverd tijdens de Gran Krutu en een voorbeeldige indruk op Pusugrunu achtergelaten, waarbij het Pusugrunu Akkoord medeondertekend is door wijlen Kapitein Theo Jubitana namens de VIDS.

De stichting staat volledig achter een waardige vereeuwiging van de naam “Kapitein Theodorus Jubitana” en zal waar nodig ook adviezen/voorstellen doen aan de inheemse gemeenschap en regering.

De Stichting A Marron KOMPAS condoleert de totale Surinaamse samenleving in het algemeen, maar de inheemse en tribale gemeenschap in het bijzonder met dit smartelijk verlies. Onze gedachte is bij zijn gezin en familie en we leven heel erg met hun mee en wens hen veel kracht en sterkte toe in deze zeer zware donkere dagen.

Moge zijn daden en idealen ons allen versterken om hem een waardig afscheid te geven. De gedachte dat hij een waardige en eeuwige plaats zal vinden bij onze Hoogste Schepper daarboven zal ons allen helpen om dit grootverlies te verwerken. Vaarwel respectabel Kapitein en rust zacht.

De Stichting A Marron KOMPAS

Namens deze, de Secretaris

Dr. R. Ravenberg, MBA’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: