Van de wal in de sloot gesleept

Een waarschuwend woord voor af. U zult geen lachwekkende zaken te lezen krijgen, wel vraag het Comité voor modernisering  u om alles wat u in u heeft op te roepen om hetgeen u te lezen zult krijgen goed op te nemen om dit later goed te kunnen verwerken.  Voor de goede orde geef ik aan dat geenszins bij het Comité voor Modernisering de intentie leeft om wie of wat dan ook in diskrediet te brengen of onaangenaam te zijn.

Wat wij zien is dat de inflatie op dit moment een onaanvaardbare hoogte heeft bereikt, als ook een tsunami van teleurstellingen-economische en maatschappelijke ellende. Het is jammer te moeten ervaren dat ook de geloofwaardigheid en of betrouwbaarheid van onze huidige regeringsautoriteiten op het internationaal  financieel krachtenveld onderdruk is komen te staan.                                          

Dit vanwege de onschuldigste,  noem het (de romanticus en/of populist)  die ooit bestaan heeft en zichzelf ertoe dwingt te laten zien dat hij ergens toe in staat is.  Meneer de ‘Romanticus’ uw instrumentarium/navigatie team (de batterij van deskundigen) functioneert niet! Nauwelijks een uur vliegen en u bent de richting naar welvaart en welzijn voor het Surinaamse volk kwijt! Einde woord voor af.

Opmerkelijk

Meneer de ‘Romanticus’ met zijn batterij van deskundigen heeft het tot zijn gewoonte gemaakt om eerst in strijd-(lees fouten) met wetten statuten en regelingen te handelen, om daarna de geschonden wetten, statuten en regelingen te gaan herschrijven (lees- corrigeren). zie o.a. het Surfin nv. debacle.

Suriname: onze president praat zich te pletter

De woordvoerders van de huidige Surinaamse regering onder leiding van president Santokhi, hebben de eigenschap zich deskundiger te willen voordoen dan zij in werkelijkheid zijn. Hun “boodschap” leeft in grote vijandschap en schril contrast met de maatschappelijke werkelijkheid en waarheid; men verzoent zich wel met  ‘wishful thoughts; verzinselen dus, die dan de status krijgen van “opbouwende politiek”, met echter averechtse uitwerkingen.

Het door onze ‘Romanticus’ aangekondigde “Deens bedrijf; “Hybrid Power System Group” met haar USD 1.2 miljard investering (600 arbeid plaatsen) in Suriname, is niets anders dan een hybride, dat is voortgekomen uit  door onze ministers van financiën, Buitenlandse zaken en de Surinaamse president gedane prognoses en of perspectieven. Namelijk een toename van de binnenlandse en internationale investeringen van USD 1.3 miljard (1000 arbeid plaatsen)  en het SURFIN debacle.

Het bovengenoemd Deens bedrijf (onbekend) staat nergens ter wereld ingeschreven. De  trillingen veroorzaakt door de aankondiging zijn voelbaar voor de bovenwereld. Het epicentrum van de trillingen  is onbekend, of ligt het diep in de ondergrond?

De vraag naar aanleiding van de door onze regeringsautoriteiten gedane prognoses en/of perspectieven is of de huidige Surinaamse regeringsautoriteiten leven in de wereld van de veronderstellingen en hoe serieus moeten wij  hun gedane prognoses en perspectieven die niet gerealiseerd worden nemen?

De vraag beantwoorden wij  niet te haastig ontkennend: Het is eenvoudig het eerst als Voluntarisme-Collectivisme te karakteriseren en dan afwijzen; eventueel haar als zwendel ter begoocheling van de  massa voor te stellen. There are more questions  than answers.

Een demonstratie van onkunde en/ of ongeloofwaardigheid

Al vroeg na de overname van de macht door de huidige Surinaamse regering-Santokhi/Brunswijk, werd de Surinaamse samenleving geconfronteerd met een ‘tsunami’ van; teleurstellingen, economische en maatschappelijke ellende.  Er is duidelijk geen sprake van een rationele selectie volgens criteria van effectiviteit. Wat ook is opgevallen, is het ontbreken van een methodologische systematiek naar de besluitvorming. Het is gebleken dat de huidige  Surinaamse regering Santokhi/Brunswijk, niet instaat is om aan de Surinaamse samenleving de beloofde welvaart en welzijn te geven. Dit wordt zo gesteld omdat de zichtbare armoede zo dramatisch om ons heen grijpt en de striemen van de thans heersende verslechterende sociaal financieel economisch leven van alle dag tot in onze botten te voelen zijn. Uit regeringskringen wordt al gedacht aan voedselrantsoenen. De Surinaamse samenleving, c.q. de werkende klasse heeft niks  aan de zovele verklaringen, georkestreerde  lof uitingen, beloften en theoretische oplossingen zonder de daaraan gekoppelde een levens ethos. Wij willen concrete daden met toegevoegde duurzame waarden zien ,m.b.t. onze nationale economische activiteiten.

Hoe kundig en betrouwbaar is de huidige VHP+ regering?

Opmerkelijk: De besluitvorming en handelingen van de afgelopen perioden (330 dagen) van onze regeringsautoriteiten, nationaal alsook op het internationale financiële krachtenveld (IMF/Obligatiehouders/Oppenheimer), hebben voor een negatieve effect gezorgd m.b.t. de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van onze regeringsautoriteiten. Zie waarom de ‘gesloten deuren op het internationale financiële krachtenveld’.

De verworvenheden

De nationale ontwikkeling is vrijwel in zijn geheel tot stilstand gebracht: De groeiende werkloosheid als ook de maatschappelijke onzekerheid is in alle  lagen merkbaar en zichtbaar. Het gevolg van de teleurstelling en maatschappelijke onzekerheid is ook dat mensen hun emotionele evenwicht verliezen en dit heeft weer gevolgen voor de interactie en integratie van vrijwel alle instituties waarin zij verkeren. Het volk kan hun wensen en hun grieven niet op een gangbare wijze uiten. Men wordt agressief en men raakt gefrustreerd zie de toenemende chaotische situatie in het sociaal economische leven van de burgers; en dit is in alle maatschappelijke lagen al merkbaar en zichtbaar. De kans is dan groot dat de opgekropte menselijke energie een uitweg gaat zoeken en dat kan leiden tot een uitbarsting van agressiviteit.

President van Suriname: nu gaat het echte werk beginnen!

Geachte VHP-voorzitter, tevens president van Suriname; wanneer U politiek bedrijft, mag u zich niet houden aan uitspraken van dit moment, u moet in uw geheugen alle gevleugelde uitspraken die u doet bewaren zodat u het eens waar nodig weer naar boven kunt halen. Indien dat wordt verzuimd, raakt u geklemd, want velen onthouden wat politici zeggen.

De consequentie hiervan is dat het etiket aan u zal worden opgeplakt van onbetrouwbaar, leugenaar en of onvermogen.

COMITÉ VOOR MODERNISERING

E. Castelen

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: