Centrale Bank gaat Termijn Deposito’s veilen onder algemene banken

Met het oog om de overliquiditeit aan SRD’s af te romen gaat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Termijn Deposito’s (TD’s) veilingen houden onder de algemene banken door middel van concurrerende biedingen. De TD’s die op de veilingen geplaatst worden hebben een minimale looptijd van een week en een maximaal looptijd van drie maanden.

De CBvS maakt wekelijks het volume van het te veilen bedrag en looptijd bekend. De geïnteresseerde banken doen een bod daarop waarin zij dienen aan te geven tegen welke rente zij TD’s aan het publiek willen aanbieden. De Moederbank wil de hoogte van de rentevoet marktconform tot stand brengen.

Vorige maand maakte de CBvS al bekend, dat ze de algemene banken groen licht zou geven om kortlopende TD’s  tegen zeer aantrekkelijke rente aan te bieden aan het publiek. De hoogte van die “aantrekkelijke rente” wil ze nu marktconform laten bepalen. Toen werd een rente gesuggereerd van 20 procent, maar afhankelijk wat de banken nu op de veilingen zullen aanbieden kunnen deze hoger of lager uitvallen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Com_0715_Int_Introductie_termijndeposito_veilingen.jpg

De CBvS laat in een bekendmaking op haar website weten dat “met de veiling van de termijn deposito’s de bank haar monetaire beleidsvoering moderniseert op een wijze die meer marktconform georiënteerd is. Het rente instrument wordt actiever ingezet om de hoeveelheid liquiditeiten in omloop te beïnvloeden en daarmede de gewenste randvoorwaarden te creëren ter beheersing van de inflatie”. 

Cutoff rente

Op de veilingdag vullen de algemene banken een veiling biedformulier in voor de inschrijving op de termijndeposito’s met daarin vermeld het aangeboden bedrag en de gewenste rente. Na de sluitingstijd van de veiling zal de CBvS de algemene banken in kennis stellen van de cutoff rente, zijnde de maximaal aanvaarde rente  en de bedrag(en) die zijn toegewezen aan de bieder(s). Door ontvangst van deze bevestiging gaat de bieder (de algemene bank) een bindende overeenkomst aan met de CBvS met betrekking tot tot de geboden rente, de voorwaarden en de bedragen die bij de veiling zijn geaccepteerd.

Uit financiële kringen verneemt Dagblad Suriname, dat bezitters van SRD’s de mogelijkheid wordt geboden om hun geld in kortlopende TD’s te beleggen tegen zeer aantrekkelijke rente. Met de aantrekkelijke rente wil men het publiek ontmoedigen om hun SRD’s in Amerikaanse dollars om te zetten. Hierdoor zal de vraag naar de Amerikaanse dollar minder worden, en daardoor de opwaartse druk op de wisselkoers wegvallen en daarmee de inflatie beter beheersbaar worden. Dat is de redenering van de monetaire autoriteiten. Men hoopt, dat het doel van afroming van overtollige SRD’s zal worden bereikt.

Overliquiditeit en sociale erupties

Overliquiditeit aan SRD’s als gevolg van ongebreidelde monetaire financieringen in de afgelopen jaren wordt als de voornaamste oorzaak gezien van de inflatie. In vergelijking met een jaar geleden is de SRD met meer dan 60 procent in waarde gedaald, en daarmee ook de koopkracht van de bevolking. Het algemene prijspeil is vergeleken met vorig jaar dus met meer dan 60 procent gestegen, terwijl de algemene peil voor lonen en salarissen nagenoeg op hetzelfde niveau is blijven teken.

De sociale erupties die sedert de afgelopen maanden steeds meer manifest worden in de samenleving vinden hierin hun oorzaak. Stakingen om meer geld, acties om geld uitbetaald te krijgen, verhogingen van tarieven voor diensten en goederen, gebrek aan medische apparatuur en medicamenten, de algehele crisis in de gezondheidssector mede als gevolg van de Covid-19 pandemie stagnerende economische bedrijvigheid, verpaupering en verarming zijn allemaal zaken die bijna dagelijks in het nieuws komen. Het sombere ervan is, dat op korte termijn geen vooruitzichten worden geboden of te zien zijn voor verlichting. Het financieel monetair beleid is immers erop gericht om juist SRD’s uit de roulatie te halen dan die erin te brengen.

Met betrekking tot de kortlopende termijndeposito’s die nu tegen zeer aantrekkelijke rente aan het publiek zal worden aangeboden, is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn op de hoogte van de rente van lopende bankleningen en hypotheken in SRD’s. Deze liggen thans tussen de 9 en 11 procent. “Gaat geld lenen bij de banken dus straks ook tegen een marktconforme rente?”, begint menigeen zich nu al af te vragen.    

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: