Caribische bundeling goed voor mangroven en koraalriffen

“Wij zijn dan niet langer een roepende in de woestijn”

Reinier Taus, de initiatiefnemer van het Caribbean Tree Planting Project (CTPP) in Suriname, heeft tijdens de uitvoer van dit project ook de aandacht gevestigd op mitigatie van de negatieve effecten van klimaatverandering. Tijdens een presentatie van professor Sieuwnath Naipal viel het op dat veel zaken ook in het belang zijn van het gehele gebied.

“Koraalriffen worden beschermd door de mangroven”, vertelt Taus. Het beschermingseffect hiervan is voor Taus reden geweest om tijdens de afsluiting van de CTPP-week, aandacht te vragen voor het aspect van een gezamenlijke aanpak. Hij is voorstander van het opzetten van een ‘Caribisch Mangrove Forum’. “Dit voorstel is met veel enthousiasme ontvangen.”

Tijdens de Caribbean Tree Planting Week was een van de opbouwende opmerkingen om de aandacht niet alleen te vestigen op het planten van bomen. Taus noemt een van de belangrijke zaken van CTPP, het ondersteunen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het mangrove project biedt eveneens ondersteuning aan deze doelen. Zo worden volgens professor Naipal 12 van de 17 SDG’s door het mangrove project beslagen. “Dat zijn 12 doelen in het Caribisch gebied”, merkt Taus op. Dit was voor hem reden genoeg om het Caribisch Forum voor Mangrove op te zetten. “Dit is goed ontvangen in zowel Suriname als door de deelnemers vanuit de regio. Mangroven hebben zowel dood als levend een beschermend effect.” Taus is hiervan onder de indruk.

Hij heeft een oriënterend bezoek gebracht aan de mangroven tijdens een van de sessies van professor Naipal, om dit zelf te zien. Hij wijst op de meerwaarde van het mangrove project van de professor, die hier al jaren mee bezig is. “Een dijk bouwen heeft geen zin, de natuur inzetten om het werk te doen is een duurzame bescherming”, licht Taus toe.

Een voordeel van een Caribische bundeling betekent dat de aandacht van de wereld op het belang van mangrove beter kan worden gevraagd. “Op die manier is Suriname niet langer een roepende in de woestijn. Dit geldt ook voor andere landen die allemaal nu in niet georganiseerd verband aan het roepen zijn” zegt Taus. Wanneer de landen bundelen dan kunnen ze wijzen op de voordelen op het gebied van klimaatmitigatie, toerisme en voedselvoorziening.

“Het maken van een vuist zal mensen ervan laten doordringen dat mangrove niet alleen voor ons land maar voor de hele wereld van belang is.” Dit komt vanwege de realisatie van de SDG’s. De SDG’s zijn bedoeld voor de hele wereld, merkt Taus op. 

Verbinding

Professor Naipal zegt de lezing voor de Tree Planting Week van de Caribbean in het kader van de ‘Climate change’ gehouden te hebben. Mangrove verbindt ons economisch en cultureel met elkaar en in alle grote Caribische landen komen mangroven voor. Hij bevestigt dat mangroven een beschermend effect hebben op koraalriffen.

“De koraalriffen zijn vanwege het toerisme een belangrijke bron van inkomsten voor de landen in de Caraïben, maar zijn ontzettend gevoelig voor de opwarming van het water. Al bij slechts een graad toename leidt dit tot de dood van de koraalriffen. De mangroven helpen bij de bescherming. Verrotte bladeren komen op de riffen terecht die vervolgens beschermen tegen de UV-stralen van de zon. Ook vangt de mangrove veel sediment op wanneer er sprake is van erosie en verschoont mangrove het water voor de koraalriffen. Zonder mangrove staan de koraalriffen er min of meer alleen voor. De kwetsbaarheid is daardoor groot. Conform de SDG’s worden fenomenen als honger, armoede, leven op het water en het land en diverse andere doelen door de mangroven ingevuld.

Ook professor Naipal ziet voordelen in een bundeling van landen. “Dan kunnen wij beter informatie uitwisselen en komen tot samenwerking, zowel lokaal, regionaal als internationaal”. Hij noemt de visserijsector die is gekoppeld aan het bestaan van de mangroven. Naipal noemt het van groot belang dat ook de lokale overheid het voortbestaan van de mangroven ondersteunt. Wanneer in gebieden met mangroven zou worden gebouwd en dit verdwijnt dan kunnen we gerust spreken van een ramp, besluit de professor. 

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: