Brokopondo krijgt dorpsverlichting

De kick- off van het dorpsverlichting project Brokopondo heeft donderdag 15 juli plaatsgevonden. Middels het bevestigen van twee lantaarnlampen door minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en de voorzitter van het Rosebel Community Fund, Stephanie van Lobbrecht, is het startsein van het project te Nieuw Koffiekamp gegeven.

Dit gebeurde in het bijzijn van de lokale gemeenschap, functionarissen van de overheid, de districtscommissaris van het district, de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) en IAmGold.

Straatverlichting in een dorp is van groot belang en wel om verschillende redenen, zoals veiligheid en terugdringen van criminaliteit. De bedoeling is om meerdere dorpen in het district Brokopondo te voorzien van straatverlichting waar dit nodig is.

Aan de bevolking wordt een beroep gedaan om de nodige ondersteuning te verlenen zodat dit een geslaagd project wordt. De districtscommissaris  kijkt uit naar meer van zulke duurzame projecten in het district.

VP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: