Afkondiging PG-richtlijnen in kader alternatieve afdoening strafzaken jeugd

Waarnemend Procureur-Generaal (PG) mr. Garcia Paragsingh heeft vrijdag 16 juli PG-richtlijnen in het kader van de alternatieve afdoening van strafbare feiten ten behoeve van de jeugd afgekondigd. De PG-richtlijnen bevatten de algemene aanwijzingen omtrent de wijze van afdoening van strafbare feiten met betrekking tot jeugdigen conform het hulp officiers-model, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Suriname is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en heeft daarmee de verplichting om de rechten van het kind na te leven. Artikel 40 van dit verdrag geeft aan, dat ieder kind dat een strafbaar feit begaat, het recht heeft op een behandeling die verenigbaar is met de eigenwaarde van het kind, rekening houdende met de leeftijd en de mogelijkheid tot volledige herintegratie in de samenleving. Daarbij moeten juridische procedures en het plaatsen van kinderen in instellingen zoveel mogelijk vermeden worden.

In maart 2015 werd de alternatieve afdoening van strafzaken ingevoerd in het Wetboek van Strafrecht. De alternatieve afdoening biedt de mogelijkheid om strafzaken tegen jeugdigen op een pedagogisch verantwoorde wijze af te handelen. De jeugdige blijft zoveel mogelijk gespaard van een strafblad en/of een vrijheidsbenemende sanctie.

Met de afkondiging van de PG-richtlijnen wordt de aanzet gegeven voor de alternatieve afdoening conform het hulpofficiers-model. Vanaf vrijdag 16 juli komen jeugdigen die een strafbaar feit van geringe ernst hebben gepleegd in aanmerking om deel te nemen aan een leer- en/of werkproject.

‘Het Openbaar Ministerie heeft in samenwerking met Unicef het volste vertrouwen dat door deze wijze van afdoening de recidive onder jeugdige delinquenten teruggedrongen zal worden’, aldus het OM.

De PG-richtlijnen in het kader van de alternatieve afdoening ten behoeve van de jeugd zullen op de website van het Openbaar Ministerie (www.openbaarministeriesuriname.org) worden gepubliceerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: