Robby Naarendorp: ‘Basis gelegd om plooien glad te strijken’

In een schrijven geven de leden die aangesloten zijn bij de bond van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) aan, dat de afgegeven brief van 12 juli, met als eis de afzetting van het bondsbestuur, als niet verzonden moet worden beschouwd. Een dringend beroep wordt op voorzitter Robby Naarendorp gedaan om af te zien van bestuursverkiezingen.

Er zou volgens de indieners van de brief weinig tot geen behoefte daaraan zijn. ‘Wij geven u mandaat om de cao-onderhandelingen over het jaar 2021 te beginnen en ons derhalve op de hoogte te houden van de resultaten. Wij vertrouwen erop dat u het beste voor ons zal proberen te bewerkstelligen.’ 

De leden stellen verder akkoord te gaan met de lumpsum van SRD 4.000 en de eenmalige uitkering van SRD 2.750. ‘Graag zien we het geld binnen korte tijd op onze rekening gestort’, zo is verder te lezen. De brief zou afkomstig zijn van de leden van BPRGD Rayon 1 tot en met 8.

Voorzitter Naarendorp bevestigt het bestaan van de brief en zegt dat het een basis legt om de plooien glad te strijken. Er is echter veel gebeurd. ‘De mensen zijn misleid’, laat de vakbondsvoorzitter weten. ‘Teken nooit een blanco papier’, zegt hij, iets dat hij de leden altijd heeft geleerd, vertelt hij. Vrijdag 16 juli houdt de bond een interne vergadering en op basis hiervan zal een beslissing worden genomen welke koers verder gevaren wordt.

De waarnemend directrice van de RGD, Nishita Gajadien, merkt op dat deze zaak een aangelegenheid is tussen de bond en de leden. ‘Wat voor ons wel een zorgpunt was is dat de diensten niet in het gedrang moeten komen’, zegt Gajadien. ‘De diensten moeten naar de samenleving toe gegarandeerd blijven.’ De directrice merkt op, dat het onderlinge verschil in deze zaak ook via een briefwisseling beslecht had kunnen worden. Zij benadrukt dat er momenteel tussen werkgever en werknemer geen dispuut is. 

RB 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: