‘Behoefte aan eenheid binnen de Niet-Gebonden Landen van grootste belang’

De tussentijdse Ministeriële Vergadering van de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM) werd 13 en 14 juli virtueel gehouden. Deze vergadering had als doel rapportage te doen van de activiteiten uitgevoerd door Azerbaijan tijdens de eerste helft van het voorzitterschap van de organisatie, en een effectieve bijdrage te leveren ter oplossing van de huidige problemen waarmee met name de lidlanden te kampen hebben. 

Ook werd een Politieke Verklaring aangenomen, waarin onder andere waardering werd uitgesproken voor de centrale rol die de NAM gespeeld heeft middels succesvolle initiatieven bij het mobiliseren van wereldwijde inspanningen, internationale samenwerking en solidariteit, voor de aanpak van de Covid-19 pandemie. 

In zijn toespraak tot de vergadering gaf minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aan, dat in de huidige internationale politieke context, de behoefte aan eenheid binnen de NAM meer dan ooit van het grootste belang is, zo bericht het ministerie in een uitgebracht persbericht.

Tegen de achtergrond van de pijlers van het buitenland beleid van Suriname, namelijk democratie en sterke democratische instituten, de bevordering en bescherming van alle mensenrechten, handhaving van de rechtsstaat en good governance, en de bevordering van integrale duurzame ontwikkeling, veroordeelde de minister de aanval en de daaropvolgende moord op de president van Haiti. Minister Ramdin benadrukte dat toevlucht tot geweld en misdaad nooit een antwoord is op uitdagingen en nooit gedoogd mag worden.

De verwoestende gevolgen van de Covid-19 pandemie op economisch- en sociaalgebied en de gezondheidszorg, werden eveneens aangehaald. In dat kader riep Ramdin op tot het creëren van mechanismen om kwetsbare landen met een hoge schuldenlast te helpen om hun economieën opnieuw op te starten. Toegang tot ontwikkelingsfinanciering is essentieel in dit proces van wereldwijd herstel en solidariteit. Echter, hebben de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio geen voordeel gehad van de verschillende Covid-19 multilaterale schuldverlichtingsoplossingen en hebben ze beperkte toegang tot concessionele financieringsopties, vanwege hun status als midden inkomenslanden.

Tot slot gaf de minister aan volledig te staan achter de oproep van VN Secretaris-Generaal António Guterres, voor een wereldwijd vaccinplan om de productie van vaccins te verdubbelen en een rechtvaardige verdeling te garanderen. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: