Vaccinatiebereidheid onder thuiszorgpersoneel blijkt laag te zijn

In een gesprek met Dagblad Suriname geeft Prija Kalloe, manager van Quality Care thuiszorg aan, hoe het staat met het aantal personeelsleden dat gevaccineerd is. Kalloe zegt, dat een deel van de personeelsleden wel gevaccineerd is. De meeste personeelsleden zijn verpleegkundigen, die nog geen keuze hebben gemaakt of niet zeker weten of ze zich willen laten vaccineren, alhoewel ze allemaal ook in ziekenhuizen werkzaam zijn.

Op de vraag hoeveel procent van de personeelsleden gevaccineerd zijn zegt Kalloe: ‘Ik zou geen percentage kunnen noemen, maar van de 70 mensen zijn er maar net 10 gevaccineerd.’

Het is gebleken, dat personeelsleden van thuisorganisaties, de mensen voor wie zij thuis zorgen, mensen met een lichamelijke zwakte of ouderen, kunnen besmetten met het Covid-virus. Kalloe stelt, dat de meeste klanten die ze hebben al zijn gevaccineerd. Maar, ze geeft verder aan dat de personeelsleden gemotiveerd worden om zich te laten vaccineren, omdat er niet alleen risico’s voor de personeelsleden daaraan zijn verbonden, maar ook voor de klanten.

Volgens Kalloe wordt de personeelsleden voorgehouden, dat de klanten al hulpbehoevend zijn en dat het zeker gevaar voor de klanten betekent als de personeelsleden niet gevaccineerd zijn. Maar, uiteindelijk hangt dat van hun eigen keus, stelt Kalloe. ‘Heel zelden kunnen we zeggen dat de zusters het virus thuis brengen, want de familieleden komen ook van buiten. Het is niet precies te traceren vanwaar het kan komen.’

De thuiszorg heeft een Covid-beleid opgemaakt, de zusters krijgen richtlijnen over de werkwijze als iemand onder de personeelsleden verkouden is of als iemand zich ziek voelt. ‘Zo’n persoon mag niet naar de  dienst gaan, ook moet zo’n personeelslid dan gaan swappen’,  aldus Prija Kalloe.

SK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: