Gentle vangt bot bij Kantonrechter

In het vonnis uitgesproken op 7 juli heeft Kantonrechter Susan Chu de gevorderde voorzieningen geweigerd van hoofdinspecteur Gentle Sergio, penningmeester van de Surinaamse Politiebond.

Gentle, Sergio Jurgen, maakte op 30 april 2020 via zijn advocaat Hedley Derby een vordering aanhangig tegen FAFAM N.V. handelende onder de naam Dagblad Suriname en tegen haar directeur Faried Pierkhan. Op woensdag 8 april 2020 publiceerde Dagblad Suriname een artikel onder de kop “Gentle vertrapt gegeven bevelen OM”.  Gentle stelde in zijn verzoekschrift dat het gepubliceerd bericht niet op waarheid berust en feitelijk onjuist zou zijn, echter heeft hij dit op geen enkele wijze onderbouwd. Daarnaast stelde Gentle dat het bericht en de plaats waar dit bericht is gepubliceerd louter het doel hebben om hem ‘zwart te maken’ en dat hij dit als smaad of laster ervaart.

In het gewraakte bericht heeft Dagblad Suriname, na informatie van top politiebronnen te hebben vernomen, aangegeven dat Gentle, in strijd met de voorschriften van het Openbaar Ministerie ()M), de drugsverdachte A. is gaan opzoeken op politiepost Uitvlugt. Dit deed Gentle wetende dat A. in de beperking zat.

De arrestant A. werd aangehouden in het kader van de 6 kilogram cocaïne in de keukenruimte van een lijnvliegtuig, dat gebruikt wordt om de route Paramaribo-Amsterdam vice versa te onderhouden. De drugs werden op zaterdag 7 maart op de J. A. Pengel internationale luchthaven ontdekt door een lid van de Hondenbrigade met zijn hond. In deze zaak werden eerst 2 agenten van het BID-team aangehouden. Gentle heeft zich toen gehaast om de politieman A. (die ook lid was van het BID-Team) te laten overplaatsen naar RBT, zodat hij buiten het vizier van de Narcotica Brigade zou vallen. Door grondig onderzoek werden A. en de 2 andere agenten die waren weg gemuteerd toch nog als verdachte in beeld gebracht en aangehouden.

Het OM was op de hoogte van dit handelen van Gentle en bleek dit ook toen Dagblad Suriname navraag deed bij het Parket. Gentle heeft de arrestant op vrijdag 3 april opgezocht. Op zondag 5 april begreep Gentle dat deze informatie het Parket had bereikt en volgens hem had agent van politie D. werkzaam op de afdeling Narcotica Brigade, deze informatie doorgespeeld.

Dit was reden voor Gentle om deze agent van politie verweer aan te zeggen en hem op hoogdravende stijl de les te lezen over zijn ondergeschiktheid, gebrek aan integriteit en dat hij zijn directe leidinggevende heeft overgeslagen. Daarbij vergat Gentle dat hij zelf ook de directe leidinggevende van agent van politie D. heeft overgeslagen.  In deze ingebrekestelling wordt agent van politie D. aangezegd zich te verweren binnen 7 dagen. Alvorens deze agent van zich kan verweren, wordt hij op dinsdag 7 april al afgelost van de afdeling Narcotica Brigade. Hiertoe komt waarnemend hoofd HRM en voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Raoul Hellings, in beeld en de agent wordt afgelost, zonder dat zijn directe leidinggevende zelfs gevraagd is of deze agent inderdaad de informatie heeft doorgespeeld dat Gentle de arrestant A. is gaan opzoeken.

De aanhouding van A. zette kwaad bloed gezet bij Gentle en toen zijn bezoek aan A. ook uitlekte, moest agent van politie D. het ontgelden.

Aan Gentle werd door Dagblad Suriname gelijk kenbaar gemaakt, dat geen rectificatie zal komen, want het bericht is evenwichtig opgesteld, waarbij alle journalistieke beginselen zijn nageleefd en er onderliggende documenten aanwezig zijn.

In haar antwoord gaf Dagblad Suriname bijgestaan door advocaat Chandra Algoe, ook te kennen dat de reputatie, de eer en goede naam van Gentle geen schade is toegebracht. Het is juist Gentle die steeds zichzelf schade toebrengt door zijn chronisch gebrek aan respect voor zijn meerderen en het steeds in aanvaring komen met gezag. Gentle heeft gemeend de procureur-generaal en het OM denigrerend te moeten bespreken en heeft als gevolg van dit optreden samen met Hellings zijn Hulpofficierschap kwijtgeraakt. Gentle heeft zich op meerdere momenten als een autoritaire geweldenaar laten kennen en heeft eerder een fotograaf belaagd en daarnaast een heel gezin mishandeld toen hij met collega’s aan het voetballen was en de bal in iemands woning terecht kwam. Geen enkel artikel in Dagblad Suriname kan het functioneren van Gentle als ambtenaar van politie in gevaar brengen, nu hij zijn eigen ergste vijand is.

Nu Dagblad Suriname niemand  en zeker Gentle niet in diskrediet heeft gebracht  kon zij  onmogelijk de gevraagde rectificatie plegen. De Kantonrechter ging mee hierin en weigerde de gevraagde voorzieningen. Ook de gevorderde immateriële schadevergoeding van SRD 100.000 door Gentle werd geweigerd. In zijn vordering tegen directeur Pierkhan werd Gentle niet ontvankelijk verklaard.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: