Suriname kent 5 maal meer doden dan Guyana en Frans-Guyana

De coronapandemie deed in februari/maart 2020 zijn intrede in Suriname. Sinds toen is het dagelijks leven in Suriname enorm aangetast. Intussen zijn we al 15 maanden in deze zelfde situatie. We hebben het hier vaker gehad over de hulp die de overheid moet geven aan werklozen, gedeeltelijk werklozen en ondernemers in alle geuren en kleuren. Af en toe hebben we het ook gehad over de enorme druk die uitgeoefend wordt op het zorgpersoneel, maar de boog kan voor hen niet zo lang gespannen blijven. Nu heeft een DNA-lid dat de informatie behoort te hebben, omdat de minister van Volksgezondheid uit haar partij komt, dat het duidelijk is dat de vele besmettingen voorkomen in bepaalde buurten en onder bepaalde delen van de bevolking althans relatief meer bij bepaalde bevolkingsgroepen. De aanbeveling is door haar gedaan dat mobiele prikpunten in de volksbuurten worden geplaatst waar de mensen nog geloven in allerlei complottheorieën. Er is ook veel dissentiment in deze wijken over de president en zijn minister van Volksgezondheid. Er is veel wantrouwen tegenover de president en dat wordt allemaal gevoed op social media. Er zijn racistische on-line tv-kanalen zoals Culturu TV die veel gif spugen naar bepaalde bevolkingsgroepen, waarbij men niet mijdt om de ongewenste aanduiding ‘koelie’ te gebruiken. De discriminatie en het verspreiden van haat is strafbaar, maar we zien dat deze regering niet ingrijpt, totdat er geïsoleerde gevallen van hate crime zich in Suriname zullen voordoen. Er zijn op social media burgers die demonstratief een masker opzetten en aangeven dat ze gaan roven omdat ze het oneens zijn met ‘Chan’.

Wij vragen de intelligence van de president en de binnenlandse veiligheidsdienst om alert te zijn en de explosieve stijging van racistische uitspraken op social media en op de online tv in de gaten te houden, onder andere ook die uitspraken die tegen het staatshoofd zijn gericht. Deze uitspraken waren er niet toen Venetiaan president was, ook niet toen Bouterse president was. Het is een nieuw fenomeen en in elke samenleving heb je gekken die als ze gevoed worden door gekken die alleen praten maar niet zullen handelen, wel zullen doen. We vragen de veiligheidsdienst om opkomend racisme in Suriname in de gaten te houden en ook erop te letten dat het voor een deel gevoed wordt door mensen die zelf in Nederland wonen. Deze mensen hebben geweigerd om als natie samen te leven met andere groepen en zijn daarom vertrokken naar Holland. Daar zijn ze een minderheid waartegen onder andere op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Op de Nederlandse media hebben wij bijvoorbeeld gezien hoe de witte mensen in de media die zeggen de witte stem van Holland te vertegenwoordigen, hebben gereageerd op de excuses van de Amsterdamse burgemeester. Door de tweedeling in de Surinaamse samenleving is meer dan de helft van de bevolking nog niet gevaccineerd.

De statistieken van Suriname geven het volgende weer op een bevolking van ca. 590.000. Er zijn 22.788 mensen reeds besmet. Daarvan zijn 18.854 reeds hersteld. 559 personen zijn reeds gestorven aan covid-19. Een aftreksom leert dat op dit moment 3.375 personen besmet, maar niet overleden en niet hersteld, dus wel ziek zijn. Deze personen zijn in isolatie of in het ziekenhuis of thuis in hun ziekbed, aangezien de hospitalen op code zwart zijn. We zien op de Covid dashboard dat 158 personen in ziekenhuizen zijn, 37 in ICU en 1.020 in isolatie: dat komt neer op een totaal van 2.015. We komen op een verschil van 1.060 van personen die niet hersteld of dood zijn, maar ook niet in ziekenhuizen, op de ICU of in isolatie. Dan gaat het dus om mensen die in isolatie zijn of uit Suriname zijn vertrokken. Inmiddels is dus ruim 4% van de bevolking gevaccineerd en is op de 100.000 personen al 95 personen gestorven en 3.862 positief. Guyana heeft op een bevolking van ca 783.000 personen 20.645 besmettingen en 484 doden. Per 100.000 personen zijn dat 12 doden en 2.647 besmettingen. Dat is dus lager dan Suriname, vooral de doden. Op een bevolking van 294.000 zielen kent Frans Guyana 154 doden en 27.996 positieve gevallen. Per 100.000 inwoners gaat het om 53 doden en 9.654 positieve gevallen. Het aantal positieven is bijna 3 maal hoger in Frans Guyana, maar het aantal doden toch bijna 50% lager dan Suriname.  Het gemiddeld aantal doden naar besmetting per 100.000 inwoners is in Suriname 2,5% maar in Guyana en Frans Guyana resp. 0,4 en 0,5 %. Hoe komt het dat de doden in Suriname 5 maal hoger zijn?   De regering van Suriname moet hierover ook mededelingen doen en vooral over de oorzaak van deze hogere sterftecijfer in Suriname.           

error: Kopiëren mag niet!