Dossier Corona – Het (on)gewenste schokeffect

Deel 2

Een falend beleid

De scenarioschrijvers in Duitsland zaten er wel ver naast met hun 1 miljoen doden scenario.  Het Duitse Bureau voor Statistiek meldde voor 2020-2021 helaas wel 90.000 overlijdens [i], met of door Corona.  Niettegenstaande zulke reële cijfers gaan overheden wereldwijd nog door met hun doemscenario’s.

Op 13 juni jl. ontzenuwde Fox News [ii] de berichtgeving van CDC dat tijdens de periode april-mei 2021 een alarmerend aantal tieners was gehospitaliseerd terwijl ze wisten dat de curve al drastisch gedaald was.  Mainstream media verspreidde het bericht zonder hier verder op in te gaan en ouders raakten in de greep van de angstgolf.  De reële cijfers toonden dat slechts een minimale fractie van de 12-17 jarigen in de VS, zijnde 0,00000008%, was opgenomen.  

President Duterte  [iii]  van de Filipijnen doet daar nog een schepje boven op en dreigt met gevangenis of doodschieten voor wie het vaccin niet neemt of de regels niet volgt.  Hoe veel meer angst kan je opwekken?

Maar bijna dagelijks verschijnt er nieuw cijfermateriaal dat de maatregelen scherp in vraag stelt.  

De Technical Briefing [iv]  dd 18/06/21 van Public Health England (MinVG) met als titel SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England  geeft aan dat er meer gevaccineerden overlijden aan de Deltavariant dan niet gevaccineerden.  Dat is opmerkelijk!

Een recent onderzoek [v] dat een even groot vraagteken oproept werd opgesteld door 5 toonaangevende onderzoeksinstituten uit Duitsland, Nederland en Polen. Zij  toonden aan dat we 4 dodelijke en 16 ernstige bijwerkingen per 100.000 vaccinaties moeten accepteren om het leven van 2-11 personen per 100.000 vaccinaties te redden, wat de risico’s en voordelen in dezelfde orde van grootte plaatst.  Dit gebrek aan duidelijk voordeel zou regeringen ertoe moeten aanzetten hun vaccinatiebeleid, en alle andere Coronamaatregelen, te heroverwegen.

Volgens de Finse politicus Ano Turtiainen [vi] die in het Parlement de COVID Vaccinatie een genocide noemde en dit onderbouwde met cijfers van het Finse RIVM, hadden we in 2009 het middel Pandemrix dat toen 32x minder sterfte en bijwerkingen had, al uit de handel gehaald.

Het Belgische Nieuwsblad [vii] meldde op   23 juni Coronavirus slaat zwaar toe in woonzorgcentrum waar bijna iedereen gevaccineerd was: helft bewoners besmet, 12 doden!   Hopelijk is dit geen van de negatieve bijwerkingen  [viii] van de mRNA injecties waar Philippe Vanden Bossche – de Belgische viroloog en vaccinoloog die jarenlang topfuncties in de vaccinwereld bekleedde –  al in 2020 de hele wereldtop voor waarschuwde!

Afgezien van het feit dat er dus nogal wat vragen zijn rond de werkzaamheid van de injecties, blijft daar ook de reële economische en maatschappelijke schade. 

Het Nederlandse Kabinet koos tegen advies van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbewust voor catastrofaal beleid [ix] met een immense schade aan economie en welzijn, en geen winst voor de volksgezondheid.  De kosten zijn zo buitenproportioneel hoog dat een afweging tussen economie en gezondheid overbodig is’, aldus het advies. Het ministerie voorzag als direct gevolg van de maatregelen een toename van de staatsschuld van 150 miljard en een krimp van het bruto binnenlands product van 40 miljard euro. Daarnaast verwachtte de analyse tientallen miljarden schade als gevolg van de uitgestelde reguliere gezondheidszorg en psychosociale kosten door een toename van eenzaamheid, angst- en stemmingsstoornissen en zelfmoorden. Het vrijgegeven rapport [x] adviseert om de capaciteit van de gezondheidszorg op te schalen en de economie open te houden.  Het kabinet Rutte koos desondanks voor een voortzetting van haar beleid.

Openlijk debat nu dringend nodig

Wat is er aan de hand met die injecties?  Waar is die 95% beloofde bescherming?  Waarom verlijden meer gevaccineerden dan niet-gevaccineerden aan de varianten?  Waarom gaan we ondanks alle nieuwe informatie toch door met het versterken van de angstgolf en de vrijheidsbeperkende maatregelen?  Niemand wil in angst of opgesloten leven.  Wat is het werkelijke nut?   Waarom doet onze regering dit?

Zou het niet beter zijn dat we met zijn allen – pro en anti – aandringen op een open publiek debat en onderzoek?   De hamvraag hierbij is of wij ons moeten laten meeslepen in een door multinationale organisaties geënsceneerd scenario, waarvan het schokeffect slechts zal resulteren in toenemende polarisatie, vijandigheid en discriminatie binnen de Surinaamse samenleving.  In die zin hebben we nu geen nood aan stigmatiseringen van kritische wetenschappers als Stutgard of activisten als Donk.  Een degelijke inschatting van de schadelijke effecten van de angstgolf zou veel meer welkom zijn.  Net zoals we zicht zouden moeten krijgen op de ware schade op economisch, sociaal en cultureel gebied.  Het is immers niet ondenkbaar dat deze globalisatie, een nieuwe vorm van kolonisatie, onze multi-etnische samenleving zal veranderen in een eenheidsworst ontdaan van alle cultuur en traditie.  FvD kopstuk Thierry Baudet noemde dit op 24 juni in de Tweede Kamer de  nieuwe slavernij [xi] voor Nederland.  Als het al slavernij voor Nederland is, hoeveel te meer zal het dat zijn voor Suriname?

Of… geven we het debat een andere richting?   Al in het PNAC tijdperk drongen NGO’s wereldwijd aan op een publiek debat over de toen opgedrongen globalisatie. De anders-globalisten streefden naar een mondiaal humanisme geïntegreerd in de lokale bioregio en cultuur.  Een globalisatie waarbij het milieu prioriteit genoot en kringloopeconomie en sterke sociale structuren daar moesten bij aansluiten. Dat ideeëngoed lag mede aan de basis van de acties van Greta Thunberg, Anuna De Wever en andere klimaatactivisten wereldwijd.  Hun eisen zijn direct en duidelijk :

“Elk kind van deze aarde – en wij zijn allen kinderen van deze aarde –  geboren en ongeboren, heeft het onvervreemdbaar recht op :

  1. zuivere lucht
  2. zuiver water
  3. zuiver voedsel = zuivere aarde
  4. zuivere energie
  5. een zinvol leven zonder angst

De belangrijkste en op alles voorrang hebbende taak van ouders is om dit recht voor alle komende generaties te waarborgen.[xii]

De afkondiging van de huidige Corona-pandemie door de WHO veegde, voor de zoveelste keer, deze terechte eis van onze jongeren compleet van de tafel. Totalitair top-down regime werd de regel.   

Toch moeten wij ons realiseren dat het herstel van onze samenleving, het veilig stellen van onze soevereiniteit, het garanderen van een zinvol leven zonder angst voor onze kinderen en kindskinderen een open en publiek debat vereist waaraan allen, pro en contra, moeten bijdragen.   En leven kan pas zinvol zijn als we ons geboorterecht op zelfbeschikking, individueel en als natie, mogen uitoefenen in het kader van een mondiaal humanisme geïntegreerd in ecosysteem Aarde.  Alle modellen daarvoor bestaan al.

De meest dringende vraag nu is of onze leiders de moed hebben het falende beleid om te buigen en dit noodzakelijke debat te organiseren…


[i] https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html

[ii] The Next Revolution w/ Steve Hilton – Sunday, June 13

[iii] https://unitednews.sr/vaccin-of-gevangenis-president-duterte-geeft-filipijnen-de-keuze/

[iv] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994839/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf?fbclid=IwAR3Q-8mYFMX4VTIhBXhJCL0sL3yaeVCRYyvMC-sKmJcNFhi-6jj2BBI7Ij0

[v] https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm

[vi] Https://Odysee.Com/@Realitysplit:E/COVID-VACCINE-GENOCIDE—ENGLISH-SUBTITLES—ANO-TURTIAINEN,-MEMBER-OF-PARLIAMENT-OF-FINLAND-SPEECH:9

[vii] https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210623_95098966

[viii] https://www.bitchute.com/video/FC9P6ThDm075/

[ix] https://viruswaarheid.nl/informeren/kabinet-koos-tegen-advies-bewust-voor-catastrofaal-beleid/

[x] https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/06/besluit-wob-ter-zake-mkba-s-voor-coronabeleid.pdf

[xi] https://www.facebook.com/100044379791209/videos/318171099798179

[xii] Earth Children Declaration uit  Jef Crab; Eeuwige Lente. Leven met voldoende in een wereld van overvloed ISBN 99914-672-0-3 pag. 42

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: