22miljoen werklozen door pandemie
DOOR DUNCAN MIL

Door de pandemie zijn 22 miljoen mensen werkloos in geïndustrialiseerde landen, waarbij jongeren en laaggeschoolden het meest getroffen zijn, volgens de OESO, die voorspelt dat de arbeidsmarkt pas eind 2022 zal herstellen.

De in Parijs gevestigde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zei dat de coronavirus crisis het afgelopen decennium verschillende trends heeft versneld.

Toenemende inkomensongelijkheid, een verschuiving naar technisch veeleisender banen en minder veilige werkgelegenheid voor lager geschoolde werknemers hebben geleid tot hogere werkloosheidscijfers.

Eind 2020 waren er ongeveer 22 miljoen banen verdwenen in het OESO-gebied – waaronder de landen van de eurozone en de VS, Australië, Japan en het VK – in vergelijking met 2019.

Wereldwijd zijn 114 miljoen banen verdwenen, zei de organisatie in haar werkgelegenheidsvooruitzichten 2021.

Hoewel er in de OESO een economisch herstel is opgetreden, zijn er nog steeds meer dan acht miljoen meer werklozen dan vóór de crisis en meer dan 14 miljoen meer inactieven.

“We hebben meer jabs nodig voor meer banen. De beleidsprioriteit voor het scheppen van banen is om mensen over de hele wereld zo snel mogelijk te laten vaccineren”, zegt Mathias Cormann, secretaris-generaal van de OESO.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: