SER adviseert regering sociaal vangnet transparanter te maken

De Sociaal Economische Raad (SER) vindt dat de regering veel meer moet doen om zaken met betrekking tot het sociaal vangnet transparanter te maken wil ze draagvlak creëren bij de gemeenschap en succesvol zijn in de uitvoering van het Herstelplan. Maatregelen  in het kader van het sociaal vangnet zoals genoemd in het Herstelplan dienen nader uitgewerkt te worden. De SER adviseert de regering prioriteit te geven aan een programma dat zich richt op betaalbare basisgoederen voor sociaal zwakkeren. Ze vraagt bijzondere aandacht van de regering voor empowerment en microfinanciering van de armen en sociaal zwakkeren in de samenleving.

Draagvlak

Dit klemmend advies van de SER staat vervat in een adviesrapport aan de regering inzake het Memorandum of Economic & Financial policies. Dit document doet een beknopt verslag van de recente economische ontwikkelingen en schetst het economische en financiële programma waarvoor de regering van Suriname IMF-steun vraagt. Dit programma staat bekend als het Herstelplan.

De SER is het advies orgaan van de regering waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging.

De SER legt een duidelijk verband tussen een goed uitgewerkte sociaal vangnet en het succesvol uitvoeren van het Herstelplan. Zaken met betrekking tot het sociaal vangnet moeten volgens de SER transparanter gemaakt worden voor het creëren van draagvlak.

Geen structureel karakter

De SER ondersteunt het voornemen van de regering om bij de doorvoering van fiscale, economische en financiële maatregelen ter hervorming van de economie tegelijkertijd het sociaal vangnet te introduceren. Ze vindt echter dat dit geen structureel karakter heeft en bovendien corruptie gevoelig is. Het sociaal vangnet zal gezien de ontwikkeling van de prijsindex van de gezinsconsumptie (de inflatie) niet in staat zijn het koopkrachtverlies adequaat te compenseren.

Het werken aan een “social floor” waarbij het sociaal zekerheidsstelsel een wezenlijk onderdeel van de nationale ontwikkeling uitmaakt ziet ze als een structurele oplossing voor het bestrijden van de armoede in de samenleving.

De SER stelt ook vast dat er nog geen nul-meting is gedaan ter zake de uitgaven aan de sociaal zwakkeren. Hierdoor is niet duidelijk wat de meest recente armoedegrenzen zijn en welke personen en/of gezinnen onder dit onderdeel van het sociaal vangnet vallen. Er is ook geen inschatting van het aantal personen en/of gezinnen naar categorieën. Naast de subjectsubsidie voor elektriciteit is er ook duidelijkheid gewenst terzake de andere onderdelen van het budget die binnen het kader van het sociaal vangnet zullen worden gefinancierd. Ze beveelt sterk aan een goede sociale begeleiding van sociaal zwakkere personen en/of gezinnen om ze uit hun achterstandspositie te halen.

Het bedrag van tussen de SRD 2.5 – SRD 3.5 miljard dat uitgetrokken gaat worden voor het sociaal vangnet moet worden uitgewerkt per district en per ressort.

Nationale Assemblee

Het advies van de SER met betrekking tot het sociaal vangnet komt in essentie erop neer, dat het sociaal programma onderdeel van het Herstelplan breder en nader uitgewerkt moet worden gericht op specifiekere doelgroepen. Tijdens de debatten in het parlement hebben verschillende Assembleeleden van zowel de coalitie als de oppositie ook met klem hierop gewezen. Ook zij verbinden een succesvol uitvoeren van het Herstelplan met een goed gebalanceerde sociaal vangnet met specifieke maatregelen gericht op doelgroepen. De regering werd opgeroepen geen grappen hiermee te maken.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: