Zaal- en SEH-artsen blijven vooralsnog in beraad

Artsen ontevreden over optreden van minister Ramadhin

In een woensdag 7 juli verzonden brief aan de directie en het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) laten de Zaal- en SEH-artsen van het ziekenhuis weten, dat zij vooralsnog in beraad blijven.

Als reden wordt onder andere aangevoerd het stranden van een al voorbereide intentie-overeenkomst tussen de artsen en de directie, nadat reeds afspraken waren gemaakt dat dit op kort termijn zou geschieden. ‘De afspraken zijn vanuit de zijde van de directie van het AZP niet nagekomen. Deze intentie overeenkomst betrof een aanpassing van de telefoon – en transporttoelagen en het toekennen van een overbruggingslumpsum ter voorbereiding op de totstandkoming van een nieuwe loonstructuur’, aldus de artsen.

De artsen geven verder aan zeer ontevreden te zijn over de wijze 

waarop door minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin dinsdag  zaken zijn gepresenteerd in de media betreffende de kwestie, waarbij, aldus de artsen, ook deels incorrecte informatie is verspreid. ‘Deze manier van handelen door de minister van Volksgezondheid wordt als zeer demotiverend en niet constructief ervaren’, zo schrijven de artsen.

De minister zou hebben gezegd, dat de artsen een bruto salaris van SRD 30.000 vragen. Volgens de artsen is dat helemaal niet gevraagd. ‘We stellen dat we een loonachterstand hebben van vele jaren en wensen een overbruggings lumpsum in aanloop naar nieuwe onderhandelingen met betrekking tot een nieuw loonstructuur. De hoogte van de lumpsum heeft de directie aan ons gepresenteerd en wij hebben dat geaccepteerd. Ja, ons brutoloon tezamen met de lumpsum komt misschien op een bruto bedrag van SRD 30.000, maar netto is dat SRD 18.000-20.000. En dit is echt niet overdreven voor zaalartsen en SEH-artsen die bijna de hele dag in het ziekenhuis werken. Niet te noemen onze bijdrage het afgelopen jaar aan de Covid-zorg’, aldus een van de artsen.

De artsen zijn ook van oordeel, dat minister Ramahdin ‘niet professioneel gehandeld’ heeft ‘door onze “lonen” te bespreken in de media’. 

Ze laten weten, dat hoewel ze in beraad zijn, wel op de werkplek verschijnen.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: