Zaal- en SEH-artsen AZP ontevreden met wijze waarop Volksgezondheid omgaat met onderhandelingen

Naar aanleiding van informatie die dinsdag 6 juli is verstrekt door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, hebben de Zaal- en SEH-artsen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) onderstaand persbericht woensdag 7 juli uitgebracht. 

‘Wij zijn sinds 2018 in onderhandeling met de directie van het AZP in verband met realistische aanpassingen van onze salarisstructuur. Echter is er tot nu toe geen overeenkomst bereikt. Na de recente officiële koersaanpassingen zijn de gesprekken herstart. In goed overleg met de minister van Volksgezondheid is er ruimte gegeven aan de directie om tot een reële tussentijdse overeenkomst te komen. De directie heeft een aanbod gedaan, welke wij hebben geaccepteerd. Echter blijkt dat deze mondelinge overeenkomst, die wij als ‘gentleman’s agreement’ hebben geduid, thans niet gefinaliseerd kan worden. Ook was afgesproken om tijdens deze onderhandeling een pers stilte in acht te nemen. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld om via de media te vernemen dat de minister van Volksgezondheid details van de onderhandelingen publiekelijk kenbaar heeft gemaakt, die bovendien op onwaarheden berusten.’

‘Voorts is het bekend maken van salarissen tijdens actieve onderhandeling een ‘act of bad faith’ en wint geen schoonheidsprijs. Naar aanleiding van zijn reactie naar de media toe, voelen wij ons verplicht om in ieder geval de onwaarheden te weerspreken. Allereerst is het aangehaalde brutosalaris van SRD 30.000 niet ter sprake gekomen en behoort de hoogte van dit bedrag momenteel tot ‘wishful thinking’. Een ervaren arts met meer dan 15 dienstjaren komt nu niet eens op dit bedrag. Er is slechts gesproken omtrent een afkoopsom (lumpsum) over de periode vanaf januari 2021 tot en met december 2021 in afwachting op een nieuwe loonstructuur.’

‘Voorts is er een vergelijking gemaakt tussen onze groep en de RGD-artsen. Dit lijkt ons een ‘verdeel- en heerstactiek’, die wordt uitgevoerd met collega’s, waarbij wij hebben besloten niet aan mee te doen. Indien de minister het noodzakelijk vindt om op een correcte en juiste wijze onze werk – en taakomschrijving en verantwoordelijkheden met de RGD-artsen te vergelijken, zijn wij bereid om dat in toekomstige gesprekken verder te belichten. Wij willen de samenleving graag informeren dat bepaalde basisregelingen, die normaal zijn binnen de meeste diensten zoals ‘overuren’, ’40-urige werkweek’, ‘risico toelage’ en ‘200% vergoeding op zon- en feestdagen’ niet bestaan in onze wereld. Het komt vaker voor, dat wij op zeer korte termijn in dienstroosters moeten inspelen ten einde de medische zorg te continueren. Vanwege dezelfde eed/belofte waarnaar er steeds wordt gerefereerd en de persstilte die wij hebben gerespecteerd is er sinds 2018 geen gat ontstaan in de medische zorg voor de ziekste mensen in dit land en is de samenleving ook niet hiervan op de hoogte gesteld.’

‘De uitspraken gedaan door de minister van Volksgezondheid hebben tot onze spijt hierin verandering gebracht. Wij kennen onze verantwoordelijkheden en wensen de patiëntenzorg niet in gevaar te brengen. Deze groep behoort tot de eerste medici, die zorg hebben geleverd aan Covid-19 patiënten. Ondertussen zijn wij drie golven verder en bieden wij nog steeds, naast de reguliere zorg, het grootste gedeelte van de Covid-19 ziekenhuiszorg. Hieronder valt niet alleen de zorg binnen het AZP, maar ook de zorg die is en wordt geboden te KKF, Residence Inn, Regionaal Ziekenhuis Wanica, Swab-unit, Checkpoint. Verder artsen die zijn uitgeleend aan andere ziekenhuizen zoals het Diakonessenhuis en het ’s Lands Hospitaal en de bijdrage die wordt geleverd aan het nationaal Covid-19 vaccinatieprogramma.’

‘Middels dit schrijven willen wij aan de samenleving bekend maken dat wij ontevreden zijn met de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid is omgegaan met onze onderhandelingen en ontevreden zijn met een salarisachterstand van langer dan drie jaren, terwijl de koers met bijna 200% is gestegen. Wij hebben hiermee getracht de onwaarheden de wereld uit te helpen. Wij wensen spoedig en op een correcte manier een acceptabele overeenkomst voor alle partijen te bereiken, zodat wij ons beraad kunnen opschorten en wederom gemotiveerd naar het werk kunnen gaan.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: