Kas van de stam der Kwinti’s leeggehaald

Volgens informatie die de redactie van Dagblad Suriname heeft bereikt is meer dan een miljoen Surinaamse dollar verdwenen uit de kas van de stam der Kwinti’s.

De Kwinti’s zijn de kleinste marronstam in Suriname en hun leefgebied omvat de dorpen Witagron, Kaaimanston aan de Boven Coppenamerivier. Het gaat om inkomsten verkregen uit hun gemeenschapsbos. Gemeenschapsbos is de aanwijzing van bepaalde bosgebieden ten behoeve van in dorpen wonende en tevens in stamverband levende boslandbewoners ter voorziening in de eigen behoefte, als voedingsmiddelen en bosproductie, mogelijke commerciële houtbenutting, inzameling van bosbijproducten en ontginning van landbouwdoeleinden.

Ontwikkelingsprojecten 

Het geld was bedoeld om ontwikkelingsprojecten uit te voeren en kleine ondernemers te financieren in het gebied. De situatie in deze dorpen is zeer slecht, er is geen elektriciteit en geen drinkwater.

Vanwege de Covid-19 pandemie is een belangrijke inkomstenbron van de bewoners komen weg te vallen, het transporteren en begeleiden van toeristen naar de Raleighvallen. Enkel met jacht en visvangst kan er nog wat worden verdiend, maar vanwege de slechte situatie van de weg naar West Suriname blijven de opkopers weg. Ook de staatsbus rijdt niet regelmatig, dus het komt vaak voor dat de vissen en het geschoten wild bederven vanwege het feit dat men niet op tijd over ijs kan beschikken. Het geld hebben ze nu meer dan ooit nodig om ontwikkelingsperspectieven te creëren voor het gebied, zegt een dorpsbewoner. 

Door de onenigheid tussen de leden van het traditioneel gezag is het vooralsnog niet duidelijk wie verantwoordelijk gesteld kan worden voor de verdwijning van het geld en wat ermee is gedaan. Enkele bewoners geven aan in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname, dat het traditioneel gezag ter verantwoording zal worden geroepen. Vooralsnog willen leden van het traditioneel gezag niet reageren op deze kwestie. 

(Klik hier voor bron foto’s)

VP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: