‘Boedhoe Enterprises heeft geen andere keus dan Servicestation Sanam Oil Industrie voor de rechter te dagen’

Roy Boedhoe Enterprises heeft naar aanleiding van het bericht onder de kop “Rechtszaak Boedhoe Enterprises contra servicestation houder”, verschenen in de Dagblad Suriname-editie van 6 juli, bevestigd, dat zijn onderneming de hulp van de Kantonrechter heeft ingeroepen om een conflict met Servicestation Sanam Oil Industrie aan de groene tafel te beslechten.

Sanam Oil Industrie is oneerlijk bezig

Industrieel Boedhoe heeft geen goed woord over voor de Sanam Oil. ‘De servicestationhouder die voor de rechter is gedaagd is fout bezig. Wij hebben een overeenkomst die hij overtreedt. Hij koopt brandstof in bij andere brandstofleveranciers en dat pik ik niet. Sanam Oil is oneerlijk bezig. Vandaar dat ik de overeenkomst met deze servicestation wil verbreken en de opstallen in installatie wil ontmantelen.’

Enorm bedrag geïnvesteerd

‘De overeenkomst tussen ons wordt overtreden. Ik sta op mijn rechten. Boedhoe Enterprises heeft een enorm bedrag geïnvesteerd in de bouw en inrichting van het servicestation. Het gaat om een enorm bedrag. Sanam Oil Industrie heeft geen cent geïnvesteerd. De enige inbreng van dit bedrijf is het terrein geweest waar het servicestation werd neergezet.’

52 servicestation 

‘Boedhoe Enterprises voorziet op het moment meer dan 52 servicestations in Suriname. Mijn afnemers kunnen ervan getuigen, dat de commissie die zij ontvangen gezien de omstandigheden redelijk is. Sanam Oil is door brandstof te kopen bij andere leveranciers oneerlijk bezig. De waarheid zal tegenover de rechter uit de doeken worden gedaan.’

SOL en GOW2

Directeur Boedhoe gaat niet in op de vraag bij welke brandstofleverancier Servicestation Sanam Oil brandstof inkoopt. Naast Boedhoe Enterprises kent Suriname nog twee brandstofdistribiteurs te weten SOL Petroleum Suriname en Gow2 Energy Suriname. ‘Ik heb bewijzen zoals foto’s van een andere leverancier die brandstof aan Sanam levert.’

Surinaamse Servicestation Exploitatie Bond

Vernomen is, dat de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond onder voorzitterschap van mr. Guno Castelen donderdag 8 juli in algemene ledenvergadering bijeen komt om de brandstofvoorziening en de daarmee samenhangende problematiek te bespreken. De verwikkelingen tussen Boedhoe Enterprises en Servistation Sarnam Oil Industrie zullen tijdens de ontmoeting ongetwijfeld ook aangekaart worden.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: