Vrouwen ressort Jarikaba en omgeving in het district Saramacca organiseren zich

Een groep vrouwen uit het ressort Jarikaba heeft het initiatief genomen om zich te organiseren. De vrouwen zullen zich inzetten voor de belangen van de vrouw, maar in het bijzonder voor behoeftige alleenstaande moeders en zwakke gezinnen in het ressort.

De initiatiefnemers vinden, dat de huidige financieel economische situatie in het land en in het bijzonder de daaruit voortvloeiende problemen een enorme wissel trekken op de gezinshuishoudens in het land. Dit maakt de nieuwe organisatie maandag 5 juli bekend in een persbericht.

Het is meestal aan de vrouw gelegen hoe zij dagelijks de eindjes aan elkaar moet knopen. Ook de oprukkende en levensveranderende Covid-pandemie baart de initiatiefnemers enorm veel zorgen, omdat het een dubbele aanslag pleegt op het welzijn van de gezinnen. De scholen zijn gesloten waardoor de kinderen thuis moeten blijven, dit maakt het zwaarder voor de vrouwen om in deze moeilijke tijd te gaan werken om het gezinsinkomen te verruimen. Daarnaast neemt het probleem van huiselijk geweld toe vanwege de heersende situatie.

De initiatiefnemers willen gebundeld deze problemen aanpakken. Hiertoe hebben zij op zaterdag 3 juli een gesprek gehad met de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga die haar volle ondersteuning heeft toegezegd aan dit initiatief van de vrouwen uit het ressort Jarikaba. ‘De districtscommissaris gaf aan, dat alleen door samenwerking aan de basis, wij in staat zullen zijn om de enorme problemen waarmee het land worstelt aan te pakken.’

‘Zij gaf verder aan dat het belangrijk is deze regering de volle ondersteuning en vertrouwen te geven, opdat zij ons kan leiden uit de gigantische problemen waarin de samenleving thans verkeert. Zij heeft de initiatiefnemers haar ondersteuning toegezegd en gaf ook aan ervoor te zullen zorg dragen dat dit initiatief van de vrouwen van het ressort Jarikaba ingang vindt  in de overige ressorten van het district Saramacca.’

De initiatiefgroep is gestart met 25 vrouwen. Als eerste actie, hebben zij zondag 4 juli behoeftige senioren burgers (65 plussers) van het ressort Jarikaba van een pakket met basisgoederen voorzien, in totaal zijn 100 pakketten verstrekt. De organisatie spreekt ook haar dank uit naar alle donateurs die het mogelijk hebben gemaakt om de pakketten samen te stellen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: