Uitzichten pandemie niet helder

De derde golf van de covid-19 pandemie lijkt niet te temmen. Deze constatering maken wij na het nieuws dat de uiterst besmettelijke deltavariant (Indiase mutant) al bij onze buurlanden voorkomt. We hebben vooral aan de kant van Frans-Guyana en Brazilië een lekkende grens. Tot nu toe is het altijd voorgekomen dat varianten eerst bij de buren voorkomen en op den duur belandt het dan door de lekke grens wel in Suriname. We hebben eerder 2 golven gehad die door maatregelen van de regering, waaronder lockdowns, weer snel gingen liggen. We kregen daardoor een goed gevoel dat het hier ging om een bedwingbaar gevoel dat we konden managen in Suriname. De derde golf waarin Suriname zich bevindt geeft toch wel een radeloos gevoel omdat het constant boven de 100 en de 200 positieve gevallen per dag ligt. Gemiddeld sterven er 5 mensen extra per dag aan de pandemie. Voor een kleinschalige samenleving is dat enorm hoog. Lockdowns zijn al doorgevoerd in Suriname en eigenlijk zijn ze afgewezen door het volk dat de prijs voor de pandemie betaalt met doden en ernstig zieken. Er is altijd verzet geweest tegen de lockdowns en burgers gingen in familieverband gewoon hun gang. In de besloten kringen van de werkplek hebben collega’s geweigerd om de social distance in acht te nemen. Omdat de samenleving geweigerd heeft om het samenscholingsverbod te accepteren, is door de regering waarschijnlijk een versoepeling doorgevoerd ten midden van een niet afnemende derde golf. En terwijl we op het punt staan om de deltavariant te importeren. Eigenlijk heeft de regering niets anders gedaan dan de samenleving, althans een deel ervan, de vrijheid te geven waarvoor men vecht en rechtszaken aanhangig maakt. Het is duidelijk dat er krachten even groot als de mobilisatiekracht van de regering bezig zijn om anticampagne te voeren tegen de vaccinatie. Het is opvallend dat vanuit de zijde van de regering in DNA zelfs medici de moeite niet hebben genomen om vanuit hun medische achtergrond een krachtige stem te laten horen contra de mensen in DNA die zeer krachtig, helder en duidelijk hun verhaal hebben gebracht tegen de vaccinatiecampagne van de regering. De mensen die voor de vaccinatiecampagne zijn, waaronder enkele artsen in DNA, hebben geen medisch-wetenschappelijke data en statistieken gepresenteerd om de twijfel bij delen van de bevolking weg te nemen. Dat is een gouden kans die men niet heeft gebruikt tijdens de begrotingsbehandeling recent. Want hoeveel mensen zijn in de afgelopen periode gestorven en hoeveel daarvan waren er gevaccineerd? De coronadoden lopen inmiddels boven de 500 en geen van de overledenen behoren tot gevaccineerde personen. Inmiddels hebben dicht bij de 160.000 mensen een eerste prik gehad, niet voldoende tegen bescherming, en dicht bij de 40.000 dubbel gevaccineerden. Zijn er tussen de mensen die in het hospitaal liggen, mensen met een dubbel vaccin of met een enkele shot? Zijn er tussen de overleden mensen en mensen die in IC belandden, personen die de fever medicine hebben ingenomen. Wij zijn van mening dat het middel dat zo in DNA door een DNA-lid is gepromoot en massaal is verkocht of verdeeld onder de bevolking, nu wel een aangelegenheid van de volksgezondheid is geworden. Over de productaansprakelijkheid van het middel fever medicine willen we even niet hebben, maar de regering moet nu wel meten of er tussen de overleden en ernstig zieke mensen er personen zijn die rekenden op bescherming van de fever medicine maar die niet hebben gehad. De logica leert dat omdat er onder de gevaccineerden geen coronadoden en ernstig zieken bevinden, die wel te vinden zullen onder de mensen die een fever medicine hebben gedronken. Want als de gevaccineerden en de fever medicine aanhangers samen worden genomen, dan blijft een heel klein deel van de samenleving over. De rol die de vaccins spelen in Suriname is min of meer duidelijk en het patroon van het buitenland zal zich ook hier voordoen. Het is onbekend als er andere landen in de wereld zijn waar personen onder de bevolking en ook parlementariërs een alternatief van vaccinaties hebben gepromoot onder de bevolking. Is het promoten van een medicijn of een vaccin die de toets van de gezondheidsautoriteiten heeft doorstaan, toegestaan? In elk geval is na het openlijk promoten van de fever medicine en waarschijnlijk ook het gebruik daarvan, de incidentie van het virus in Suriname groter geworden. Intussen zien we dat Suriname op kleine lijsten begint voor te komen van landen waarvan de burgers niet moeten afreizen naar andere landen. Een recent voorbeeld is België. Wij zijn intussen wel op het punt om ons luchtruim open te stellen voor dubbel gevaccineerde mensen. Dat kan, vooral hoe een behoorlijk deel van de bevolking weigert om zich te laten vaccineren, leiden tot een spreiding van gevallen als er ook niet een negatieve test wordt verlangd. Interessant is wel het voorbeeld van Israël. Daar is een groot deel van de bevolking gevaccineerd en is de pandemie heel laag gaan liggen. De economie ging open en de deltavariant deed daarna zijn intrede. Opvallend in dit land is dat het aantal besmettingen is toegenomen, maar dat de hospitalisaties nauwelijks zijn toegenomen. De case van Israël is het grootste voorbeeld van het nut van vaccinaties.      

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: