Rechtszaak Boedhoe Enterprises contra servicestationhouder

Roy Boedhoe Enterprises ligt overhoop met meerdere servicestationhouders. De brandstofdistribiteur heeft een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen een van de ongeveer 35 servicestationhouders met wie een zakelijke verhouding bestaat. Eiser Boedhoe wil via de rechter in het Eerste Kanton gedaan krijgen, dat het contract tussen partijen ontbonden en het pompstation ontmanteld wordt, indien de gedaagde retailer geen genoegen neemt met de hoogte van de commissie die uitbetaald wordt.

Miserabele commissie

Verzamelde informatie geeft aan, dat de retailers niet te spreken zijn over de commissie van minder dan 30 cent, die zij per liter brandstof ontvangen wordt van brandstofdistribiteur Boedhoe. ‘Dit bedrag dateert uit de tijd toen de prijs voor een liter brandstof rond de SRD 7 schommelde. De pompprijs is inmiddels 100 % gestegen. Boedhoe Enterprises weigert om de commissie aan te passen aan de huidige omstandigheden.’

Gow2u betaalt het best

‘Er is geen eenduidigheid in de handel van de oliemaatschappijen. SOL Petroleum Suriname en Gow2u Energie Suriname hanteren een iets hogere commissie. Gow2u betaalt het best. Het commissiegeld mag bij deze maatschappijen iets hoger liggen, maar het bedrag waar het omgaat, is gezien de huidige omstandigheden ook allang achterhaald.’

Servicestation houders worden gewurgd

De verstandhouding tussen Sol en Gow2u en hun servicestationhouders is volgens de bekomen informatie niet zo driest als bij Boedhoe Enterprises het geval is waar het been onhebbelijk stijf wordt gehouden. ‘De servicestation houders worden gewurgd. Met 30 cent per liter komt niemand uit.’

Rubis de boosdoener 

‘Boedhoe Enterprises verschuilt zich achter RUBIS West Indies Limited, een Franse onderneming die zich in 2019 in Suriname vestigde. Volgens de aanklager bepaald deze maatschappij als importeur de hoogte van de commissie. Gezegd wordt, dat Boedhoe Enterprises slechts als distribiteur optreedt.’

Het recht van de sterkste

‘De brandstofbranche verkeert in een moeilijke situatie. De verkoop van brandstof is vanwege de economische crisis en lock downs met 50 % gekelderd. De servicestationhouders kunnen het hoofd niet langer boven water houden. Boedhoe Enterprises stelt zich op het standpunt, dat wie niet mee kan gaan moet ophouden te bestaan. CEO Boedhoe heeft in het verleden ook verklaard, dat wie de brandstofprijs niet kan betalen, geen auto moet rijden.’

Servicestations worden overgenomen

Boedhoe Enterprise heeft al meer dan tien servicestations met personeel en al in huur overgenomen. De directie van Servicestation Sanam Oil Industrie besloot niet te zwichten voor de druk van Boedhoe Enterprises om het servicestation in huur af te staan. Die anders tot ontmanteling van de pompinstallaties wil overgaan. Het gevolg was dat er een rechtszaak tegen Sanam werd aangespannen.

Surinaamse Servicestation Exploitatie Bond

Ondernemer Balgobind: ‘Ik kan niet ingaan op uw vragen. U zal genoegen moeten nemen met wat u van andere servicestation houders heeft vernomen. De zaak is aan de rechter voorgelegd en dus doe ik voorlopig geen uitspraken. Ik wil u wel niet onthouden van de informatie, dat ik de functie van secretaris bekleed binnen de Surinaamse Servicestation Exploitatie Bond. Maar in dit geval is niet de bond aan zet. Het is een persoonlijke bedrijfskwestie. Het bestuur van de bond is uiteraard volledig op de hoogte van de verwikkeling met Boedhoe Enterprises.’

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: