Federatie Surinaamse Agrariërs: ‘Verhoging brandstofprijs funest voor agrarische sector’

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) ziet zware buien hangen boven de agrarische sector nu de brandstofprijzen weer zijn verhoogd. Tanja Lieuw-A-Soe, voorzitster van de FSA, merkt op dat de prijsstijging van brandstof ervoor zal zorgen, dat de prijzen voor producten zullen worden doorberekend naar de consument.

‘Alles wordt doorgevoerd naar de benodigde inputs die van wezenlijk belang zijn voor de groei van de sector’, laat Lieuw A Soe weten. ‘Brandstof heeft op alles effect en hierdoor komt de sector in de problemen.’

Het idee dat de landbouwer de prijs kan opvoeren zodat dit wordt afgewenteld op de consument is onvermijdelijk. De voorzitster van de FSA wijst op de huidige verliezen die de landbouwers ten gevolge van de wateroverlast in de afgelopen periode hebben geleden. ‘Hierdoor zijn de prijzen vanwege de vele verliezen reeds sky high’, zegt Lieuw-A-Soe. Bij een hogere brandstofprijs zullen de prijzen verder omhoog schieten. De voorzitster van de FSA benadrukt verder, dat de voedselzekerheid in gevaar komt door deze prijsstijgingen en klimatologische veranderingen. 

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: