AKMOS roept op tot vaccinatie om economie weer geopend te krijgen

De Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) roept de samenleving op zich te laten vaccineren. Zodoende kunnen wij als samenleving gauw de beoogde 70 tot 75 procent vaccinatiegraad bereiken, waardoor het verantwoord wordt de economie weer enigszins geopend te krijgen.

De drastisch afgenomen sociale- en economische bedrijvigheid in het land vanwege de Covid-19 situatie heeft vele KMO’s naar de rand van de afgrond gedreven en sommigen zelfs doen besluiten voorlopig de stekker eruit te halen. Een groot aantal mensen die er hun brood verdienen zit werkloos thuis of moet het doen met verkorte werktijden en kortingen op hun loon. Volgens AKMOS-voorzitter Harry Soekhlal is de financieel en economische crisis in het land reeds erg genoeg, maar met een snelle terugkeer van de sociaal-economische bedrijvigheid kunnen we als samenleving wat op adem komen.

Zelf in de hand

De sterk afgenomen koopkracht in de samenleving als gevolg van de verschillende economische maatregelen van de overheid is reeds geruime tijd manifest. Met de verhoogde prijzen van brandstof en de nog op handen zijnde verhogingen van stroom, water en bustarieven wordt de situatie voor de bevolking op korte termijn niet beter op. Maar, een snelle terugkeer naar een nieuw normale sociaal-economisch gebeuren in het land hebben we als samenleving zelf in eigen handen, zegt Soekhlal. Het land kan dan weer voorzichtig open gaan en het toerisme kan weer enigszins op gang komen. Het geleidelijk aan op gang komen van toerisme zal zeker positief doorwerken naar andere subsectoren, zoals de horeca en het taxiwezen. De ondernemingen in deze subsectoren zullen weer open kunnen gaan, mensen hebben weer hun werk en andere bedrijven hebben weer wat omzet.

AKMOS kan respect opbrengen voor mensen hun mening en overtuiging over het zich al dan niet laten vaccineren tegen het Covid-19 virus. Maar, het algemeen belang dat gediend zal zijn bij het gauw behalen van de beoogde vaccinatiegraad in de samenleving is vele malen groter dan de individuele en persoonlijke overtuiging.

Harry Soekhlal verwijst in zijn oproep tot vaccinatie naar de beelden op televisie van sportgebeuren in Europa en de VS waar mensen bij duizenden weer naar stadions en sporthallen trekken. Dit kunnen deze landen alleen doen, omdat zij een veilig niveau van vaccinatiegraad in hun respectieve samenleving hebben bereikt.

Voorbereiden

AKMOS roept de kleine- en middelgrote ondernemingen in Suriname op om ondanks de zeer moeilijke economische situatie in het land en de drastisch afgenomen bedrijvigheid het hoofd niet te laten zakken. Hoe moeilijk het thans ook is.

De AKMOS vraagt de bij haar aangesloten bedrijven op tegelijkertijd zich ervan bewust te zijn dat over een jaar of drie de gas en olie industrie in Suriname op gang zal komen en dat die nieuwe kansen zal bieden. Hij roept de KMO’s op zich hierop voor te bereiden en de huidige periode van diepe dip in de economie te gebruiken om hun bedrijven en de bedrijfsvoering ook als zodanig in te richten. Het door de overheid ingestelde KMO fonds biedt daartoe ook mogelijkheden.  

Wereld economie

Over de diepe financieel-economische crisis waarin Suriname thans verkeert zegt Soekhlal, dat de ontwikkelingen in de wereldeconomie ‘niet bepaald voordelig uitpakken voor ons als samenleving’. Mede door de Covid-19 pandemie in de wereld zijn de prijzen van producten en diensten enorm gestegen. De kosten van transport (containertransport) zijn met bijna 300 procent gestegen. Ook de prijs van olie is substantieel gestegen. Dit alles werkt door in de prijzen van importproducten en die van brandstof. Je zou denken dat economische grootmachten in de wereld, zoals China en de OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), tegen de achtergrond van de Covid-19 wereldpandemie wat gas zouden terugnemen met de prijzen van producten en diensten en zo de armere derde wereld landen een steuntje in de rug geven. ‘Maar, helaas werkt dat niet zo in de wereldhandel’, aldus de nuchtere opmerking van de AKMOS-voorzitter. 

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: