Stichting A Marron KOMPAS eist onmiddellijk ontslag directeur Telesur

Mike Antonius: ‘Onder mijn leiding heeft het Project Ontsluiting Binnenland plaatsgevonden’

De Stichting A. Marron KOMPAS, onder voorzitterschap van Leo Brunswijk, heeft zondag 4 juli via een uitgebracht persbericht laten weten, dat zij vindt, dat de directeur van Telesur, Mike Antonius, onmiddellijk met ontslag moet. 

Hij heeft in de media aangegeven, aldus de stichting, dat de storingen veroorzaakt door blikseminslag aan de zenders van ATV, Asosye TV, TV Binnenland en de STVS niet opgelost kunnen worden, omdat vanwege de Covid-19-protocollen er niet mag worden gevlogen naar het binnenland. Hierdoor kan Telesur niet naar het binnenland gaan om de storingen op te lossen.

Naar aanleiding van deze uitspraken heeft het bestuur van de Stichting A Marron KOMPAS spoedoverleg gevoerd en daarbij is geconcludeerd dat ‘de uitspraken van de Telesur-directeur kant nog wal raken, zeer misleidend zijn en zijn een directeur zeer onwaardig. Het is een pertinente leugen van de hem dat het vliegverkeer van en naar het binnenland volledig is lamgelegd door de regering’. 

Cargo- en repatriëringsvluchten vinden ongehinderd plaats. Daarnaast kan elke organisatie en elk bedrijf te allen tijde ontheffing aanvragen bij de regering voor het uitvoeren van urgente werkzaamheden, aldus de stichting. ‘De heer Antonius is duidelijk bezig de samenleving op zeer sluwe wijze te misleiden, want totaal onacceptabel is. Telesur valt nog steeds onder het ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme, die verantwoordelijk is voor het vliegverkeer van en naar het binnenland. De stichting is ook bereid om haar bijdragen te leveren ter garandering van de vluchten naar het binnenland om deze storingen op te heffen.’

Volgens de stichting is de Telesur-directeur bewust bezig om het binnenland van Suriname af te houden van de broodnodige informatie. ‘Vooral in deze Covid-19-pandemie is de juiste informatie vanuit de regering belangrijk voor het geheel land, waardoor fake nieuws kan worden bestreden. Met de houding van de Telesur-directeur kan geconcludeerd worden dat hij de juiste informatiestroom naar het binnenland bewust aan het saboteren is, waardoor fake nieuws aldaar overheerst. Het is duidelijk dat hij het binnenland geen warm hart toedraagt, terwijl Telesur veel inkomsten genereert vanuit het binnenland.’

De Stichting A Marron KOMPAS eist nu dan ook, dat de regering Mike Antonius per direct ontslaat ‘en een directeur benoemd die hart heeft voor elke inwoner op het Surinaams grondgebied’. ‘De heer Mike Antonius heeft duidelijk alleen hart voor de stedelijke gebieden, maar niet voor de tribalen en inheemsen die in het binnenland wonen. Het moet voor de regering Santokhi/Brunswijk duidelijk zijn dat zij een hoge prijs in het binnenland bij de komende verkiezingen zal betalen indien Mike Antonius de kans krijgt om door te gaan met het saboteren van de ontwikkeling en toekomst van het binnenland.’

‘Ontsluiting binnenland vond onder mijn leiding plaats’

Mike Antonius laat in een reactie, op de uitspraken van de stichting, tegenover Dagblad Suriname weten: ‘Onder mijn leiding heeft het Project Ontsluiting Binnenland plaatsgevonden.’

In een later zondagmiddag uitgebracht persbericht, stelt Telesur:

‘Recent is Telesur geconfronteerd geworden met mediaberichten welke citaten van de directeur bevatten, waar echter geen interview over is afgestaan. Het is belangrijk dat de gemeenschap van de juiste informatie wordt voorzien en daarom wensen wij duidelijkheid hieromtrent te geven.’

‘Het project dat bekend staat onder de naam “Ontsluiting Binnenland” ligt de directeur na aan het hart, omdat dit een van de eerste projecten is waar hij bij zijn aantreden als directeur uitvoering aan heeft gegeven. Het leveren van telecommunicatiediensten en Digitale TV in deze gebieden, voor zowel ATV als STVS, zijn door Telesur gefinancierd. De totale investering voor het project “Ontsluiting Binnenland” bedraagt tot heden ruim USD 19.6 miljoen. Telesur heeft dit steeds uit eigen middelen gedaan om zo elke Surinamer, met name die in het binnenland, te voorzien van telecommunicatie en digitale tv. Wij erkennen het belang hiervan, vandaar dat wij gewerkt hebben aan dit project. Er moeten onderhoudswerkzaamheden verricht worden en daar ervaren wij uitdagingen mee. Enerzijds vanwege de Covid-19 protocollen en anderzijds vanwege de weersomstandigheden. De vele zware regens zorgen ervoor dat niet alle vliegvelden vliegwaardig zijn. Te allen tijde zorgen wij ervoor dat de vliegveiligheidsvoorschriften voor onze medewerkers in acht worden genomen conform onze Code of Conduct. Wij zijn met diverse instanties in regulier overleg ten aanzien hiervan.’

‘Toch is het goed enige verduidelijking te geven over deze kwestie:

  1. Op zaterdag 26 juni om 16:59 uur werd gedetecteerd dat een EBS-stroomkabel naar de site Brownsberg was uitgevallen. De oorzaak hiervan lag in het feit dat de kabel werd vernield tijdens graafwerkzaamheden van illegale goudzoekers in dat gebied. Hierover werd EBS Brokopondo onmiddellijk geïnformeerd. De mast op locatie Brownsberg draaide vanaf dat moment op back-up stroomvoorziening en hierdoor hadden de gebieden Brokopondo en Boven-Suriname gebied wederom communicatie voor maximaal elf uren. 
  2. Op zondag 27 juni om 02:59 uur was er wederom uitval van mobiel telecommunicatie en TV-signalen als gevolg van het leeglopen van de back-up stroomvoorzieningen. Inmiddels was EBS Brokopondo gestart met het storingsonderzoek. De weg op Brownsberg bleek toen niet begaanbaar. Men is daarom zelfs te voet verder gegaan om de storing te onderzoeken. 
  3. Op zondag 27 juni om 15:27 uur viel het Boven-Marowijne gebied uit vanwege blikseminslag op de Telesur mast Nassau Midpoint. Onze technici konden onder andere vanwege het late uur niet vertrekken. 
  4. Op maandag 28 juni heeft de EBS de storing gelokaliseerd op de stroomkabel te Brownsberg. Vanwege omgevallen bomen was de weg geblokkeerd naar het Stinasu plateau. 
  5. Op maandag 28 juni kon er niet afgereisd worden naar Nassau Midpoint, omdat de weg vanwege de zware regenval niet begaanbaar was. Als gevolg hiervan werden voorzieningen getroffen om per helikopter te vertrekken op 29 juni.
  6. Op dinsdag 29 juni begon Stinasu met de schoonmaak van de omgevallen bomen zodat de  weg naar de top van berg vrijgemaakt kon worden voor EBS en Telesur.

7. Op dinsdag 29 juni zijn technici van Telesur op het vliegveld Zorg en Hoop om conform de planning te vertrekken naar Nassau Midpoint. Helaas kon er niet worden afgereisd vanwege het feit dat CASAS een inspectie had en niet kon worden gevlogen.

8. Op woensdag 30 juni heeft Stinasu de weg vrijgemaakt en werd de Telesur generator bevoorraad van brandstof waardoor delen van de sites op kwamen. De EBS startte tegelijkertijd met het herstellen van de kabel en dit werd nog dezelfde avond opgelost.

9. Op woensdag 30 juni om 12:23 uur hebben wij toestemming gekregen om met de helikopter te vertrekken richting Boven-Marowijne. Hierdoor kon de apparatuur, die vanwege de bliksemschade beschadigd was, worden vervangen.

10. Op donderdag 1 juli om 16:02 uur zijn alle sites in Brokopondo en Boven-Suriname in bedrijf nadat op enkele locaties defecte apparatuur vanwege blikseminslag, is vervangen.

Wat nu op de planning staat is werken aan het TV signaal in de volgende gebieden, Lely Gebergte, Apetina, Tepu en Kawemhakan/ Anapaike. Met deze werkzaamheden wordt deze week een aanvang gemaakt, maar dit is afhankelijk van de weersomstandigheden in het binnenland en de gesteldheid van de vliegvelden.

Telesur begrijpt het ongemak voor de binnenlandbewoners en verzekerd dat eraan gewerkt wordt de storingen zo snel mogelijk op te lossen’. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: